Un subiect banal, dar o afacere strașnică - Întreprinderile Agricole de Stat. Azi IAS Măicănești

Conform prezentării oferite de dl Cristișor Nicolae, contabilul acestei unități falnice altădată, mai aflăm și noi, cei de azi, despre o altă față a agriculturii românești, când statul era proprietarul  fiecărui metru pătrat de țărână și când recoltele obținute, chiar și umflate de propaganda comunistă, erau suficient de mari pentru ca România să fie mândră la nivel - poate nu mondial, dar cel puțin european. Din păcate acest belșug nu se vedea și pe mesele românilor, iar în ceea ce-i privește pe vrânceni, lucrurile nu erau cu mult diferite, în ciuda faptului că acum destui cetățeni de pe aceste plaiuri mioritice se jură că traiul din Epoca de Aur nu era deloc rău, iar unii afirmă chiar că vremurile acelea au fost raiul pe pământ. Se pare însă că lucrurile nu stau nici în prezent prea bine, cu toate că au trecut 3 decenii de libertate, așa că este posibil ca adevărul să fie undeva pe la mijloc, depinde cum îl înțelege fiecare.

Despre Întreprinderea Agricolă de Stat scrie stimabilul contabil că prima formă de organizare a reprezentat-o REAZIM  Măicănești, întemeiat pe fostele moșiile  boierești din plasa (subprefectura) Măicănești. În anul 1949 a apărut Gospodăria Agricolă de Stat Măicănești cu sediul în comuna Măicănești, la conacul fostului proprietar Costel Tătăranu. Pe baza hotărârii plenare a Comitetului Central al PCR din 27 martie 1967, fostul GAS s-a transformat în Întreprinderea Agricolă de Stat prin comasarea a două sau mai multe GAS-uri. Astfel, GAS Măicănești a fost arondată la GAS Măxineni, iar după înființarea județului Vrancea, IAS Maicănești a fost arondată la IAS Focșani și apoi dezarondată până în 1991, când fostul IAS Măicănești a devenit Societatea Comercială Agroindustrială Măicănești - ulterior Agroindustriala Măicanești SA. 

Directorii acestui gigant au fost din 1948 până în 2008: Galer Constantin, Toma Ion, Cruceanu Andrei, Popa Fănel, Marin Ion, Șerban Vasile, Mircea Dorel, Oloeriu Ion, Preda Gheorghe, Bazon Constantin, iar Preda Gheorghe și ultimul Grigore Constantin. 

Fișa SC Agroindustriala SA Măicănești la 15 noiembrie 1999 se prezenta astfel: capital social 20.840.125.000 lei. S-a  înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului la data de 4.03.1997 cu 20 % dintre acțiuni la persoane fizice și 80 % la Fondul Proprietății de Stat. Suprafața avută în administrare: 5.847 ha teren agricol (arabil, pășuni, fânețe). Numărul total de salariați în 1999 era de 235, iar terenul repartizat astfel: 31 de ha în incinta unității și fermelor, 455 de ha în sat Stupina (teren acționari Legea 18) și 4.300 de ha în sat Râmniceni - din care 1.732 de ha (teren locatori Legea 18) etc. În respectivul bilanț sunt și alte date, dar e puțin probabil să mai intereseze pe cineva, poate doar pe beneficiarii legilor speciale sau pe cei curioși cu privire la alte asemenea unități agricole mamut ca IAS Focșani (Agromixt) sau IAS Odobesti (Romvitis).

Fără a se considera reclamă, pentru foștii angajați care doresc eliberarea unor adeverințe de vechime sau alte informații necesare la întocmirea dosarele de pensionare,  pot găsi păstrate la SC A&B Activ Distribution SRL Bucureşti (Str. Cozla nr. 8A, Bl. A 32, Sc. A, Ap. 7, Sector 3, Tel. fix. 021/6446758, 0318167575, mobil 0730123246, office@abactiv.ro) actele de la “AGROINDUSTRIALA MĂICĂNEȘTI”, “AGROINDUSTRIALA MĂICĂNEȘTI (GOSPODĂRIA AGRICOLĂ DE STAT 1 MAI)”, “AGROINDUSTRIALA MĂICĂNEȘTI (ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ DE STAT MĂICĂNEȘTI)”, “AGROINDUSTRIALA MĂICĂNEȘTI (AGROINDUSTRIALA MĂICĂNEȘTI)”.

Florin Dîrdală, Arhivele Naționale Vrancea

Adauga comentariu