Ultimă oră! Reguli noi în instanțele din județ: dosarele legate aplicarea Decretului Președintelui României 195/16.03.2020 și de măsurile de prevenire/ combatere a epidemiei COVID-19, pe lista urgențelor

Noi reguli în instanțele din Vrancea, ca urmare a unui ordin transmis de Curtea de Apel Galați. Potrivit unui comunicat al Tribunalului Vrancea, toate instanțele vor funcționa în conformitate cu acest ordin, a cărui durată de aplicare va putea fi redusă sau prelungită, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Rămân valabile prevederile privind cauzele care încă se vor judeca - atât în materie civilă cât și în materie penală, însă la acestea au fost adăugate și alte tipuri de dosare. Este vorba despre cauzele care au legătură cu Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 și cu măsurile de prevenire/ combatere a epidemiei COVID-19, care au fost introduse pe lista cauzelor urgente.

Restul dosarelor sunt suspendate de drept, într-un comunicat al Tribunalului Vrancea precizându-se cum se va proceda:

În celelalte cauze, constatarea suspendării de drept, intervenită în temeiul art. 42 alin. 6, respectiv art. 43 alin. 2 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, se va face astfel:

- în materie civilă, dacă nu este fixat termen de judecată, nu se va întocmi niciun act de procedură (rezoluție, încheiere etc.) scris sau electronic și nu se vor face mențiuni în Ecris;

- în materie civilă, dacă este fixat deja termen de judecată sau termenul se fixează automat, se va face mențiune în încheierea de ședință de la termenul respectiv, precum și în Ecris, despre faptul că a intervenit suspendarea de drept;

- în materie penală, dacă nu este fixat termen de judecată, nu se va întocmi niciun act de procedură (rezoluție, încheiere etc.) scris sau electronic și nu se vor face mențiuni în Ecris;

- în materie penală, dacă este fixat deja termen de judecată, se va face mențiune în încheierea de ședință de la termenul respectiv, precum și în Ecris, despre faptul că a intervenit suspendarea de drept;

- în materie penală, dacă termenul se fixează automat, se menționează într-o rezoluție că nu se vor întocmi acte de procedură, iar la termenul stabilit se va constata prin încheiere că a intervenit suspendarea de drept”.

Se iau mai multe măsuri de precauție pentru evitarea răspândirii virusului COVID-19. De azi, fiecare judecător va decide ce dosare va judeca atunci când are stabilită ședința, iar „lista cauzelor care se judecă, apreciate ca atare de fiecare judecător sau complet, se publică pe portalul fiecărei instanțe și se aduce la cunoștința barourilor și parchetelor, de regulă, în ziua anterioară celei în care se desfășoară ședința”. În sală vor fi prezenți doar părțile și participanții din dosar, iar după fiecare cauză în parte sala de judecată se va aerisi și igieniza.  

Citarea părților în dosare se va face la ore diferite, astfel încât persoanele care intră în sala de ședință și cele care părăsesc sala să nu se întâlnească în interiorul instanței.

Se interzice prezența în interiorul sediilor instanțelor a publicului, avocaților, reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului de maxim 10 minute. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada desfășurării respectivei activități.

Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea strictă a acestor dispoziții.

Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul și Birourile de Informare și Relații Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea prezenței neesențiale în sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în general, în sediile instanțelor.

Se suspendă programul de lucru cu publicul al Centrului de Primire Acțiuni, Documente și Consultare Dosare (arhivă și registratură) din cadrul Curții de Apel Galați și al centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor din cadrul celorlalte instanțe din circumscripție.

Publicul, apărătorii, experții vor transmite documentele către instanțe numai prin e-mail sau fax (pe cale electronică) și, doar cu caracter excepțional, vor putea transmite documentele prin poștă sau prin servicii de curierat.

Cererile adresate centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor vor fi transmise cu precăderepe cale electronică (prin e-mail sau fax), folosind de preferință formularul „cerere unică de arhivă”, iar răspunsul compartimentului va fi scanat și transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu este posibil răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înștiințat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poștă.

Publicul va putea consulta dosarele instanțelor numai în formă electronică, prin intermediul paginii de internet, nu în format fizic la sediile instanțelor. Consultarea dosarelor în format fizic se va putea face numai în mod excepțional, pe baza unei cereri prealabile aprobate de conducerea instanței, formulată de partea care nu dispune de cunoștințe tehnice de utilizare a echipamentelor informatice”, se mai arată în comunicatul Tribunalului Vrancea.

Adauga comentariu