ULTIMĂ ORĂ: Instanțele din Vrancea înăspresc măsurile pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirus. Ce trebuie să știți

La doar câteva zile de la adoptarea primelor măsuri pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirus anunțate în instanțele din județ, Curtea de Apel Galați a forțat un pic și a dispus, fără drept de contestație, înăsprirea acestora. Azi, ca urmare a Hotărârii 192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost emis un nou Ordin de către Preşedintele Curţii de Apel Galaţi prin care au fost stabilite ce se întâmplă cu activitatea de judecată, cu aplicabilitate pentru toate instanţele din circumscripţie, inclusiv Tribunalul Vrancea și Judecătoriile Adjud, Focșani și Panciu. 

Rămân valabile dispozițiile privind judecarea cauzelor urgente în materie civilă și penală, însă accesul în toate instanțele a fost restricționat la maxim.

 

 

Însă chiar și în cauzele urgente intră în sală strict persoanele implicate, se precizează în ordin. În ceea ce privește cauzele cu arestați, care nu sunt urgente, s-a dispus ca, pe cât posibil, ședințele să se desfășoare „numai dacă prezența persoanei private de libertate poate fi asigurată prin videoconferință/își dau acordul pentru judecarea în lipsă/nu pot fi aduse din motive obiective și numai dacă nu este necesar să participe la ședință alte persoane decât apărătorul, procurorul, judecătorul, grefierul ori
specialistul IT
”.

„După luarea fiecărui dosar în care au fost părți sau apărători prezenți, se va proceda la aerisirea și igienizarea sălii, ținând cont de resursele disponibile. Citarea părților în dosare se va face la ore diferite, astfel încât persoanele care intră în sala de ședință și cele care părăsesc sala să nu se întâlnească în interiorul instanței.

Se interzice prezența în interiorul sediilor instanțelor a publicului, avocaților, reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului de maxim 10 minute. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada desfășurării respectivei activități. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea strictă a acestor dispoziții.

Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul și Birourile de Informare și Relații Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea prezenței neesențiale în sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în general, în sediile instanțelor. 

Se suspendă programul de lucru cu publicul al Centrului de Primire Acțiuni, Documente și Consultare Dosare (arhivă și registratură) din cadrul Curții de Apel Galați și al centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor din cadrul celorlalte instanțe din circumscripție. Publicul, apărătorii, experții vor transmite documentele către instanțe numai prin e-mail sau fax (pe cale electronică) și, doar cu caracter excepțional, vor putea transmite documentele prin poștă sau prin servicii de curierat.

Cererile adresate centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor vor fi transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), folosind de preferință formularul „cerere unică de arhivă”, iar răspunsul compartimentului va fi scanat și transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu este posibil răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înștiințat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poștă.

Publicul va putea consulta dosarele instanțelor numai în formă electronică, nu în format fizic la sediile instanțelor. Consultarea dosarelor în format fizic se va putea face numai în mod excepțional, pe baza unei cereri prealabile aprobate de conducerea instanței, formulată de partea care nu dispune de cunoștințe tehnice de utilizare a echipamentelor informatice”, se arată în Hotărârea comunicată de Tribunalul Vrancea.

Instrucțiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării electronice sunt disponibile la pe internet: - Tribunalul Vrancea, - Judecătoria Adjud,  - Judecătoria Focșani, - Judecătoria Panciu.

Adauga comentariu