UE plătește peste 27 de mii de euro pentru igienizarea a 370 de locuințe în Mărășești: „Aceste locuri reprezintă focare de infecție, câini comunitari cu boli grave de piele și șobolani fiind văzuți dând târcoale”

Continuă proiectul pentru ajutarea comunității marginalizate din orașul marginalizat Mărășești, pentru care Uniunea Europeană investește bani frumoși. Structurat pe șase planuri, proiectul sună bine pe hârtie, mai rămâne de văzut care va fi finalitatea.

Până una alta, Primăria Mărășești a încredințat un contract de 127.650 lei fără TVA pentru „activități ce presupun servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție (servicii DDD) de locuințe pentru beneficiarii proiectului”. Estimat inițial la 129.500 lei fără TVA, bani obținuți prin Programul Operațional Capital Uman - POCU, contractul a fost câștigat de o societate din Focșani în urmă cu câteva zile. SC Artrorat SRL se va ocupa timp de trei ani de curățenia din 370 de gospodării din Mărășești, acolo unde au loc „acțiunile strategice pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată”.  

Ce este acolo se explică în caietul de sarcini: „pe lângă starea de degradare a locuințelor este și o problemă în ceea ce privește prezența în marea majoritate a locuințelor a mirosurilor de mucegai și igrasie precum și prezența șoarecilor și gândacilor atât în zona locuințelor cât și în curte. Copiii prezentau pe mâini și picioare și chiar pe față, mușcături care indicau prezența puricilor sau chiar a ploșnițelor. Deșeurile menajere nu sunt ridicate și au fost observate locuri unde se depozitează gunoaiele menajere fără ca acestea să fie minim amenajate. Aceste locuri reprezintă focare de infecție, câini comunitari cu boli grave de piele și șobolani fiind văzuți dând târcoale acestor locuri. Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit s-a ales varianta oferirii de servicii de igienizare pentru un număr de 370 gospodării din comunitatea marginalizată/an, din care 27% sunt rome. S-a ales astfel varianta aplicării unor măsuri de locuit ce pot include cât mai multe gospodării din comunitate fără a aplica criterii de selecție discriminatorii. Din cele 370 de gospodării igienizate se va avea în vedere ca beneficiarii să fie minim 15 persoane vârstnice (vârsta peste 64 ani)”.

Primăria asigură că serviciile achiziționate acum, la început de an, „vor fi efectuate în prezența unui reprezentant al beneficiarului care va urmări ca prestatorii de servicii să acționeze cu mijloacele de intervenție, materialele, substanțele, soluțiile etc prevăzute în contract precum și utilizarea dozelor și a concentrațiilor recomandate de producător. Pe parcursul contractului se vor efectua 5 igienizări la 370 de gospodării cu un total de 1.850 de igienizări. Prețul pentru fiecare igienizare este de 70 de lei fără TVA”, după cum se specifică în caietul de sarcini. Tot în caietul de sarcini se mai precizează și câteva condiții pe care ar trebui să le îndeplinească firma câștigătoare a contractului pe bani europeni. Unul dintre acestea ar fi că este necesar „să dețină personal calificat care să presteze activități de deratizare, dezinsecție și dezinfecție”. Numai că, de câțiva ani, societatea apare cu ZERO angajați. Anterior, chiar de la înființare, apare un singur angajat.

Bine, nici cu exprimarea din caietul de sarcini întocmit de angajații ultra-calificați din Primăria Mărășești nu ne este rușine: „Operatorul va face dovada că dispune de un număr minim de personal, format din persoane, din care: a) operatori, agenți DDD, calificați și atestați conform legislației în vigoare pentru prestarea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - minim 1 persoană”.

În caietul de sarcini se mai precizează că au fost analizate atent trei zone ale orașului care au „o populație potențială de 4.091 locuitori. Chestionarele au fost aplicate unui număr de 842 de persoane din zonele analizate cu vârsta între 15 și 64 de ani și unui număr de 372 gospodării în care trăiesc 1.805 persoane. Prin autoidentificare, a fost un procent de 81% persoane rome ce trăiesc în gospodăriile analizate. Se dorește ca intervențiile propuse prin proiect să conducă la creșterea nivelului de trai al persoanelor din comunitatea marginalizată, la conștientizarea importanței dobândirii unei educații de calitate precum și a unui loc de muncă, la îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală, la îmbunătățirea condițiilor de locuire, în general pentru a ajuta comunitatea să iasă din starea de sărăcie și excluziune socială cu care se confruntă în acest moment”.

Adauga comentariu