Transparența în Consiliul Județean Vrancea este precum Fata Morgana: o iluzie după care alergi și nu o prinzi niciodată!

Pe noul site al Consiliului Județean Vrancea a fost publicat un raport de evaluare menit să reflecte modul în care instituția a reacționat la solicitările cetățenilor în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice. Documentul a fost întocmit de Veronica Rali, inspector superior la Compartimentului relații publice, comunicare, secretariat și arhivă din cadrul consiliului județean. Practic, instituția județeană s-a autoevaluat cu succes, în urma analizei răsplătindu-se cu nota 10, la figurat vorbind, închizând gura tuturor acelora care spun că în instituția județeană nu există transparență totală.


Drept urmare, inspectorul cu pricina a evaluat procedurile de acces la informațiile publice și a dat verdictul „foarte bine”, bazându-și observațiile pe trei aprecieri favorabile la tot atâtea întrebări retorice, am putea spune. Adică resursele umane și materiale pentru „activitatea de furnizare a informațiilor de interes public” au primit „suficient” (alternativa era „insuficient”) iar colaborarea cu direcțiile de specialitate – „foarte bună” (la variantele: bună, satisfăcătoare sau nesatisfăcătoare).


Că tot veni vorba de transparență, la întrebarea „a publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?”, răspunsul este,evident, „nu”, același ca și în cazul întrebării dacă informațiile au fost publicate într-un format deschis. De asemenea, la o altă chestionare care se referea la măsurile ce ar trebui luate pentru „publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis”, răspunsul arată cam așa „......................”


Din raportul de evaluare aflăm că pe parcursul anului 2017 au existat 41 de solicitări privind informațiile de interes public, 23 de la persoane fizice și 18 de la persoane juridice, 8 pe hârtie și 33 pe suport electronic. Cele mai multe solicitări (14) au cerut detalii despre cheltuirea banilor publici, 4 s-au referit la modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției, 4 – la diverse acte normative și reglementări și într-una singură s-a cerut lămuriri legate de activitatea conducerii consiliului județean.


Alte 18 solicitări pe Legea 544.2001 au cerut informații în legătură cu drepturile salariale ale aparatului de specialitate, situația unor imobile, serviciile de salubrizare și numărul locuințelor neelectrificate. Din numărul total al cererilor depuse (41) au primit răspuns doar 27. Dintre acestea un număr de 26 au fost soluționate în zece zile și una singură în 30 de zile. Alte patru cereri au fost redirecționate către alte instituții iar zece au fost respinse.

Adauga comentariu