Se caută profesori la Bruxelles! Detașarea poate fi pentru 9 ani

Secția română de la Școala Europeană Bruxelles IV are nevoie de cadre didactice, inclusiv de profesori de română și matematică. Selecția dosarelor se va desfășura începând de luna viitoare, profesorii putând să își depună actele necesare între 24 și 26 aprilie. Posturile sunt de română, matematică, arte, biologie/chimie, istorie/geografie, franceză și engleză: 

Pe 27 aprilie se va efectua verificarea administrativă a dosarelor de înscriere și va avea loc afişarea la sediul MEN a rezultatelor, iar ulterior, între 3 și 4 mai, va avea loc evaluarea activității profesionale. Între 7 și 8 mai va avea loc interviul celor care au trecut de proba evaluării activității, iar pe 9 mai candidații vor susține proba scrisă de specialitate, rezultatele definitive, în urma contestațiilor, urmând a fi afișate pe data de 15 mai.

Pe lângă șansa de a preda într-o școală din străinătate, cadrele didactice selectate vor avea și alte avantaje. Potrivit Ordinului privind aprobarea metodologiei de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene, „persoanele declarate admise la concursul de selecție organizat în baza prezentei metodologii, dobândesc calitatea de profesor detașat și sunt încadrate pe postul pentru care au concurat, cu scopul de a desfăşura în cadrul sistemului Școlilor Europene exclusiv activităţile descrise în profilul postului. Fiecărui profesor detașat i se încheie contract de muncă pe durată determinată de maximum 9 ani, pentru postul din sistemul Școlilor Europene pentru care a concurat. 

Persoanele care au dobândit statutul de profesor detașat în sistemul Școlilor Europene în urma promovării concursului beneficiază de rezervarea postului în instituția/unitatea de învățământ din România în care au contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată. Pe perioada în care o persoană ocupă un post în sistemul Școlilor Europene cu statut de profesor detașat, după efectuarea plăților, angajatorul transmite lunar, la școala europeană în care acesta își desfășoară activitatea didactică, situația sumelor achitate, semnată de conducătorul instituției și de conducătorul compartimentului financiar-contabilitate”. Mai multe detalii, aici

 

Adauga comentariu