Scapă cine poate! Primarul și primăria îi reclamă pe toți cei din consiliul local că se opun bunăstării. Supărarea e pe opoziție, însă toți aleșii locali sunt trași la răspundere

Tribunalul Vrancea ar trebui să dea o hotărâre prin care să îi oblige pe aleșii locali din Focșani să voteze anumite proiecte de hotărâre inițiate de primar, dar și să achite o parte din contractul încheiat pentru întocmirea documentații cadastrale și intabulare, dat fiind că opoziția nu a votat noile măsurători cadastrale ale străzilor din municipiu. Primăria, împreună cu primarul Cristi Valentin Misăilă, au chemat în judecată nu doar consilierii din opoziție, care s-au abținut de mai multe ori de la vot. Chemat în judecată este și tot Consiliul Local Focșani, chiar dacă cei care nu fac opoziție în CL nu au probleme la vot.

În acțiune se solicită „Obligarea pârâților de a-și însuși prin hotărâre de consiliu local inventarul actualizat, modificat și completat al Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Focșani astfel cum a fost supus spre aprobare prin propunerile noi făcute în cadrul ședințelor de consiliu local în perioada 1.01.2018 - 13.02.2019. Obligarea în solidar a pârâților la plata sumei de 236.582,84 lei cu titlul de prejudiciu material rezultat ca urmare a refuzului nejustificat de însușire a-și însuși inventarului actualizat, completat și revizuit a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Focșani. Obligarea în solidar a pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta acțiune”.

Totodată, reclamanții (primarul și primăria) vor ca instanța să îi oblige pe pârâți să își însușească „prin hotărâre de consiliu local inventarul actualizat, modificat și completat al UAT Focșani astfel cum a fost supus spre aprobare prin propunerile făcute în cadrul ședințelor de consiliu local în perioada 1.01.2019 - 13.02.2019

În acțiune se detaliază și motivele concrete ale supărării: în ședințele ordinare din 23 ianuarie 2018, 19 aprilie 2018, 26 iulie 2018, 29 august 2018, 28 septembrie 2018, 31 octombrie 2018, 12 decembrie 2018, 31 ianuarie 2019, 12 februarie 2019 „proiectele aflate pe ordinea de ședință la pozițiile... au fost respinse de consilierii locali pârâți... prin... voturi de abținere”. Totodată, în ședința ordinară din 28 noiembrie, „proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței la pozițiile nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 și nr. 10 care vizau însuțirea invntarului domeniului public/privat (noi măsurători cadastrale) ale Municipiului Focșani nu au fost aprobate, consilierii pârâți părăsind sala de ședințe, în ciuda explicațiilor oferite de administratorul societății care desfășura activitatea de măsurători cadastrale ”.

Consider acest refuz din partea Consiliului Local drept un abuz dovedit, care blochează practic întreaga activitate a autorității publice locale, cunoscut fiind că fără un inventar actualizat și atestat prin actul final - Hotărâre de Guvern, nu se pot face acte de dispoziție, nu se pot demara investiții, nu pot fi atrase fonduri europene pentru modernizarea bunurilor aparținând domeniului public etc”, se arată în acțiunea însușită de doi reclamanți.

Suma pe care reclamanții o cer de la pârâți reprezintă prețul neachitat către societatea care a câștigat contractul de intabulare. În cererea de chemare în judecată se arată că primăria a încheiat contractul de servicii 293/5.10.2017 cu SC Romair Consulting SRL București. Pe site-ul e-licitație contractul a fost înregistrat cu nr. 72821/6.10.2017, iar durata acestuia era stabilită prin fișa de date la 10 luni începând de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor. La licitație se înscrisese inițial și societatea APPRAISALS&CONSULTING DIVISION SRL, însă nu a depus oferta în termen, astfel încât Romair a fost cea care câștigat.

Adauga comentariu