Primăria Năruja - abateri de peste 5 milioane lei după auditul Camerei de Conturi Vrancea

Primăria din Năruja a primit auditul financiar al Camerei de Conturi Vrancea în perioada 27 august – 7 octombrie 2019, organele de control verificând conturile anuale de execuție bugetară pentru anul 2018. În urma auditului s-a constatat că administrația locală a înregistrat venituri suplimentare în valoare de 163.000 de lei însă prejudiciile s-au ridicat la 59.000 lei iar abaterile financiar contabile au fost estimate la 5.836.000 lei.


Analizând situațiile financiare ale primăriei, experții Camerei de Conturi au  ajuns la concluzia că mai multe obiective de investiții au fost raportate prin bilanț ca fiind în curs de execuție deși erau finalizate și chiar recepționate.


 „Nu au fost întreprinse demersuri în vederea înregistrării acestora în contul de active fixe corespunzător, precum și a majorării valorii bunurilor aflate în domeniul public al unității administrativ-teritoriale”, se arată în raport. Astfel, organele de control au constatat că abaterile săvârșite se ridică la 5.751.000 lei.


Nereguli au fost găsite și la modul în care au fost stabilite și încasate veniturile bugetare, adică în cuantumul și la termenele stabilite de lege. La acest capitol, abaterile s-au ridicat la 243.000 lei, așa cum au fost calculate de specialiștii Camerei de Conturi Vrancea.


Astfel, s-a ajuns la concluzia că impozitul aferent noilor construcții din comună nu a fost stabilit și încasat la termen, că taxele de autorizare a construcțiilor nu au fost percepute integral, că penalitățile aferente redevențelor din contractele de concesiune au fost calculate incorect și că nu s-a recurs la executare silită pentru încasarea datoriilor de la bugetul local.


În sfârșit, în ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare au fost depistate abateri în valoare de 64.000 lei, una dintre cele douănereguli fiind legată de faptul că primăria a plătit nelegal pentru niște lucrări care, în realitate, nu fuseseră executate.

Adauga comentariu