Primăria din Boghești - abateri finaciar-contabile în cuantum de aproape 400.000 de euro!

În urma auditului desfășurat de Camera de Conturi Vrancea (pe parcursul anului 2018), s-a dovedit că primăria Boghești a înregistrat prejudicii de 19.000 de lei, venituri suplimentare de 75.000 de lei și abateri financiare  de 1.851.000 de lei (389.020 euro) pe parcursul anului 2017.


Cele mai mari abateri estimate – 1.905.000 lei – s-au petrecut în modul de încasare a veniturile bugetare, în cunatumul și la data stabilită de lege. Printre cele remarcate de audit s-a numărat faptul că în evidența contabilă au fost înregistrate scăderi de creanțe bugetare fără documente justificative.


De asemenea a fost constatat faptul că datoriile contribuabililor nu au fost transformate în decizii de impunere, așa cum prevede legea, și că în unele cazuri nu au fost luate decizii de executare silită. În aceeași categorie intră și faptul că primăria nu a încasat de la oameni taxa de salubritate, deși aceasta fusese, evident, stabilită printr-o hotărâre de consiliu local.


În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare, aparatul de specialitate al primăriei a înregistrat abateri de numai 40.000 de lei. Printre acestea se numără faptul că nu a fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului și că nu s-a reevaluat activele fixe corporale aflate în patrimoniul comunei.


Alte două abateri înregistrate la acest capitol au fost legate de acordarea unor drepturi salariale în mod nelegal. Astfel, între iulie și decembrie 2017 s-au plătit din casieria primăriei drepturi salariale ce contravin Legii – cadru 153/2017.

În altă situație, „au fost achitate, nelegal, unui angajat drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâre judecătorească devenită executorie în anul 2017, al căror cuantum a fost incorect determinat, prin extinderea nejustificată a perioadei pentru care drepturile au fost calculate. De asemenea, nu a fost respectată procedura de plată eșalonată a acestor drepturi, fiind achitate integral, într-o singură tranșă”, se arată în raportul Camerei de Conturi Vrancea.

 

 

 

Adauga comentariu