Primăria Chiojdeni a ieșit șifonată în urma auditului Camerei de Conturi Vrancea! Valoarea totală a abaterilor depășește 400.000 de euro!

Primăria Chiojdeni a ieșit destul de șifonată după controlul trimis de Camera de Conturi Vrancea pe capul primarului Constantin Grigore. În perioada 19 august – 26 septembrie 2019, auditul Camerei de Conturi a luat la puricat conturile anuale de execuție bugetară pe anul 2018. În urma verificărilor, pe lângă faptul că o parte din personalul administrației locale a slăbit fără regim, au ieșit la suprafață prejudicii și abateri financiar contabile în valoare de 2.077.000 de lei, adică 435.776 de euro.


Se pare că exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare nu au fost tocmai exacte și reale, dacă putem spune așa. Astfel, organele de control au constatat la acest capitol abateri estimate la 1.490.000, din care 13.000 de lei reprezintă cele făcute de Școala Gimnazială Chiojdeni.


Printre altele s-a dovedit că, în cazul unei lucrări, valoarea garanției de bună execuție nu a fost efectuată prin rețineri succesive din sumele cuvenite executantului, așa cum se prevedea în contract, că valoarea achiziționării unui mijloc fix a fost înregistrată eronat (la fel ca ratele, dobânzile și comisioanele), că au fost menținute nejustificat ca active corporale în curs de execuție două obiective finalizate și recepționate.


Abateri în valoare de 72.000 de lei au fost depistate și la modul în care primăria a înțeles să gestioneze modul de încasare a veniturilor bugetare. De exemplu, nu a fost stabilit impozitul pe mijloacele de transport, nu au fost încasate majorările pentru întârzierea plății taxelor și impozitelor din închirieri și concesiuni. De asemenea, a reieșit că nu au fost acoperite integral din venituri proprii cheltuielile cu întreținerea și funcționarea serviciului public de salubrizare.


În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare, auditul a constatat că s-au făcut plăți fără legătură cu activitatea primăriei și fără respectarea dispozițiilor legale. Mai mult, s-au decontat fără documente justificative cantități importante de combustibil. Toate acestea, plus altele, au reprezentat abateri în valoare de 570.000 de lei.

 

Adauga comentariu