Prefectura se judecă cu Consiliul Local Vînători. Acuzații de fals și de încălcare a legii, totul de la un PUZ!

Situație încâlcită în comuna Vînători, unde Prefectura spune că nu s-a respectat legea atunci când s-a aprobat documentația pentru un Plan Urbanistic Zonal în favoarea unei societăți din Lepșa. Prefectul Județului Vrancea a cerut în instanță anularea hotărârii de Consiliu Local prin care a fost aprobată documentația, iar în cauză au intervenit mai multe părți. Din dosarul înregistrat la Tribunalul Vrancea nu lipsesc acuzațiile de fals.

Prefectura cere anularea hotărârii adoptate în februarie 2017 de către aleșii locali din Vînători, privind aprobarea „documentației PUZ Atragere în intravilan în vederea construirii atelier dezmembrări auto, spații depozitare, vulcanizare și spălătorie auto, service auto, birouri împrejmuire”. Prefectura explică în acțiune că totul a plecat de la o reclamație a proprietarului terenului de lângă suprafața respectivă și că, în urma unui control, instituția a fost sesizată că hotărârea a fost adoptată cu încălcarea legii: oamenii din comună habar nu au avut despre PUZ-ul respectiv, iar actele întocmite sunt nelegale.

Primăria Vînători se apără prin aceea că documentația pentru PUZ-ul celor 2.000 de metri pătrați a fost avizată anterior de arhitectul-șef al Consiliului Județean Vrancea și că „în cazul în care inițiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligațiile ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de urbanism și avizul prealabil de oportunitate”. „Întocmirea raportului informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor nu a fost necesară, deoarece nu au fost depuse niciun fel de propuneri, recomandări sau sugestii de către persoanele interesate în urma publicării anunțurilor în primele două etape, premergătoare și elaborare PUZ. În ceea ce privește elaborarea propunerii finale, considerăm că a fost îndeplinită întrucât proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ a fost afișat la sediul primăriei. Menționăm că în niciuna din etapele de elaborare a documentației nicio persoană nu a depus propuneri, sugestii sau reclamații”, susține autoritatea locală din Vînători.

Cu toate acestea, vecinul de la care a plecat acest conflict juridic spune că nu a știut niciodată că lângă el urmează a se construi așa ceva. Mai mult, acuză acesta, în acte sunt multe lacune: „Nu am fost notificat cu privire la posibilitatea de a transmite observații asupra documentelor disponibile și a participării la dezbaterea publică. Subliniez că Prefectul județului Vrancea a demarat această procedură în urma sesizărilor mele. O eventuală respingere a acțiunii ar presupune ca beneficiarul acestui PUZ a respectat întreaga procedură, subsemnatul fiind direct afectat

Însă cerere de intervenție în interes propriu a făcut și societatea beneficiară a PUZ-ului, precum și acționarul acesteia: „Acest act îmi este adresat și are în vedere strict suprafața de teren deținută de mine. Nu înțelegem motivul pentru care reclamanta a formulat acțiunea în contradictoriu doar cu UAT Vînători, atât timp cât acest act administrativ ne este adresat, fiind menționați în mod explicit ca beneficiari și ar fi trebuit să fim chemați în judecată alături de pârâtă, pentru a ne putea face apărările față de susținerile nefondate ale reclamantei”. Totodată, societatea - prin reprezentantul ei legal - a invocat excepția tardivității, în ideea că „termenul de introducere a acțiunii se introduce în termen de 6 luni (!!). Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă și peste termen, dar nu mai târziu de 1 an de la data luării la cunoștință. Reclamanta a încercat să eludeze dispozițiile legale, menționând în fals în cererea de chemare în judecată că, în speța de față, actul administrativ contestat este unul cu caracter normativ, pentru a preîntâmpina invocarea excepției tardivității în lumina textelor legale”.

În fața acestor susțineri, instanța urmează să dea o soluție pe fond. Până atunci, a admis cererea de intervenție a beneficiarilor PUZ-ului, dar a respins-o pe cea a vecinului nemulțumit. 

Adauga comentariu