Penitenciarul Focșani, în continuare supraaglomerat. Singurul spațiu care corespunde normelor este camera intimă!

Condițiile din Penitenciarul Focșani sunt în continuare departe de unele „de vis”, mai ales din punct de vedere al deținuților „pe metru pătrat” sau al spațiilor de cazare. Chiar dacă numărul deținuților aflați în trecere prin penitenciar a scăzut considerabil, media a fost de 508 persoane, adică un grad de supraaglomerare de 169,33 %, faţă de capacitatea calculată la 300 locuri. Dacă ne uităm în bilanțul Penitenciarului Focșani, aflăm că în 2018 s-a ajuns însă și în situația ca fiecare deținut să aibă patul lui, în condițiile în care numărul de paturi instalate la finele lui decembrie a fost de 521. Aceste date, și multe altele, au fost prezentate astăzi în cadrul ședinței de bilanț a Penitenciarului Focșani, la care au participat invitați reprezentanți ai instanțelor și parchetelor, dar și ai administrației locale și județene.

Astfel, în bilanț se arată că Penitenciarul Focșani nu corespunde normelor: din trei spații de deținere, unul singur este „pe bune”: camera intimă, acolo unde deținuții au parte de momente romantice alături de partenerele de viață. „În urma analizei îndeplinirii condiţiilor de executare a pedepsei în condiţii necorespunzătoare, conform prevederilor Legii nr. 254/2013, au rezultat următoarele: Spațiul de cazare nr. 1 - Pavilion deținere interioară este necorespunzător; Spațiul de cazare nr. 2  - Secția de deținere L1.1 cu regim deschis este necorespunzător; Spațiul de cazare nr. 3 - camera de vizită intimă este corespunzător.

Administrația Penitenciarului Focșani s-a preocupat și în anul 2018 de reducerea gradului de supraaglomerare și de îmbunătățirea condițiilor de detenție ale persoanelor private de libertate, prin înaintarea către Administrația Națională a Penitenciarelor a solicitărilor de transfer a deținuților la alte penitenciare; realizarea unor lucrări extinse de reparații curente la 18 camere de deţinere; efectuarea în permanență a reorganizării administrative a sectorului de deținere, prin relocarea camerelor de la o secție la alta, în funcție de dinamica efectivelor de deținuți”, se detaliază în analiza pe anul 2018 a unității de detenție.

În anul care tocmai s-a încheiat, în Penitenciarul Focșani s-au aflat în executarea pedepsei cu închisoarea și 19 deținuți extrădați pentru care Statul Român a asigurat garanții cu privire la spațiul minim individual de cazare. Și, din cauza aglomerării, dar și a „calității” multora dintre deținuți, în penitenciar nu au lipsit problemele. Anul trecut au fost aplicate 180 sancţiuni disciplinare, cele mai multe pentru fapte de agresivitate. „În anul 2018 au fost 4 cazuri de folosire a mijloacelor de imobilizare, împotriva a 4 deţinuţi, cazuri temeinic justificate, cu respectarea prevederilor și a principiilor legale. De asemenea au fost întocmite 37 sesizări ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, majoritatea pentru lovirea altor persoane private de libertate”, se mai arată în bilanțul penitenciarului.

Iar aceasta în condițiile în care unitatea se confruntă cu lipsă de personal: cadrele au făcut anul trecut peste 15 mii de ore suplimentare, iar concediile de odihnă au fost acordate în procent de 70%. „Datorită faptului că Penitenciarul Focșani nu este profilat pe custodierea deținuților clasificați în regim de maximă siguranță, a tinerilor condamnați și nici a deținutelor femei, au fost întâmpinate dificultăți în asigurarea separațiunii acestor categorii în  perioada transferurilor temporare. Deși suntem nevoiți să custodiem deținuți repartizați în regim de maximă siguranță, deținuți cu risc pentru siguranța penitenciarului și deținuți repartizați în regim închis, unitatea nu dispune de Echipă Operativă Specială, astfel încât acțiunile de intervenție pentru soluționarea incidentelor au fost realizate de către Echipa operativă, care este compusă din personal de pază și supraveghere aflat în serviciu”, se subliniază în bilanț.

Însă ciuda „bulucului” din interiorul penitenciarului, „dintr-un efectiv mediu de 508 persoane private de libertate a fost folosit la muncă un efectiv mediu de 165, reprezentând 38% indice de folosire la muncă, din care prestări servicii la diferiţi agenţi economici - 27; în interesul locului de deţinere şi alte activităţi – 138”. Aceasta în condițiile în care penitenciarul „trăiește” în proporție ridicată din ceea ce produce. „Principala sursă de venituri proprii o reprezintă venituri obținute din prestări servicii prin folosirea la muncă a deținuților. Veniturile proprii realizate în anul 2018 au fost mai mici față de anul 2017 cu un procent de 18%, dar peste media anilor anteriori... dirijate pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție si de muncă pentru personal, prin achiziționarea de obiecte de inventar si efectuarea de reparații curente”, după cum se arată în bilanț.

Bugetul unității nu a fost ajutat nici de faptul că au crescut cheltuielile de personal cu 38% și că o sumă importantă de bani a fost băgată în reparații pentru îmbunătăţirea condițiilor de detenție - 99.128,43 lei. La hrană s-a făcut totuși economie. Cheltuielile cu hrana deținuților pe anul 2018 au fost de 910.765 lei, însă s-a făcut economie când a venit vorba de legume și carne. „În sectorul zootehnic planul de producție a fost îndeplinit la toți indicatorii, însă nu au putut fi efectuate sacrificările planificate datorită scăderii efectivelor de deținuți de la un efectiv mediu  de 641 deținuți în anul 2017 la un efectiv de 509 deținuți în anul 2018, astfel și necesarul de carne a fost mai mic.

S-a luat masura disponibilizării prin transfer fără plată a cantității excedentare de 13.800 Kg carne carcasa penitenciarelor din sistem. În sectorul vegetal au fost obținute producții importante de legume și cereale care au contribuit la degrevarea bugetului de cheltuieli suplimentare pentru hrana deținuților și a animalelor”, se detaliază în raportul de activitate al penitenciarului.

Adauga comentariu