Pe urmele arhivele IFET Vrancea

Florin Dîrdală, istoric și specialist în cadrul Arhivelor Naționale Vrancea, scrie astăzi o mică parte din istoria Întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport (IFET) Vrancea, dar și sfaturi pentru foștii angajați ai acestei societăți, care vor să găsească acte din vechea arhivă. „Cele patru inițiale nu ne mai spun mare lucru, dar pentru 5.000 - 6.000 de foști angajați din toată Vrancea, aceste patru litere au reprezentat locul de unde și-au procurat o bucată de pâine. Întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport a fost unitatea industrială înființată în vremea regimului comunist, subordonată Ministerului Silviculturii și avea ca sarcini recoltarea și colectarea materialul lemnos din păduri, de așa manieră încât să se asigure conservarea și dezvoltarea fondului forestier, valorificarea integrală și superioară a lemnului și promovarea regenerării pe cale naturală a arboretelor din specii valoroase. I. F. E. T Vrancea, pe lângă faptul că s-a achitat corespunzător de acest obiectiv, mai avea ca îndatoriri să preia și să valorifice masa lemnoasă din doborâturi, rupturi de vînt și zăpadă, precum și cea rezultată din acțiunea de igienizare și curățire a pădurilor cuprinse în planul de acoperire a masei lemnoase, îndeosebi de rășinoase, stejar și fag.

În cazul producerii unor doborâturi, rupturi de vînt și zăpadă pe mari suprafețe, atacuri de insecte, uscări în masă, epocile și duratele de recoltare și colectare se stabileau, pentru fiecare situație în parte, de către conducerea inspectoratului silvic județean, de comun acord cu conducerea întreprinderii forestiere de exploatare și transport, astfel încît să se evite deprecierea materialului lemnos, extinderea atacului de dăunători și întârzierea regenerării pădurii pe suprafețele respective. Fișa de atribuții a I.F.E.T era mai largă decât cele menționate mai sus și acest lucru se poate urmări după cum este stipulat în INSTRUCȚIUNI NUMĂR: 60 DIN 01/03/83 privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport ale materialului lemnos din păduri publicat în B.Of. nr. 20/29 martie 1983. Istoricul  I. F. E. T- ului Vrancea, început frumos în 1965 se sfârșește brusc în anul 2001, când sub noua denumire de S.C Indoforest SA Focșani (ulterior Indforest), patrimoniul a fost vândut către SC Holding SRL Buzău. 

 

Istoria Indforest s-a încheiat și ea, în instanță, acum 11 ani

Alte detalii în legătură cu acest transfer nu-și au locul aici, deoarece nu mai mai contează pentru foștii salariați ai acestei întreprinderi. Pentru ei mai prezintă valoare următoarele: arhiva în care își pot căuta și depista informații legate de retribuire se păstrează la  Odobești, pe strada Caporal Dia. În cadrul acestui depozit, cei interesați pot găsi cărți de muncă (peste 500) și state de plată de la unitățile IFET, anume Milcov, Zăbala, Nereju, Năruja, Tulnici, Greșu,Soveja, Dumitrești, Odobești, Țifești, Adjud, Cosmești precum și autobazele Focșani, Odobești, Vidra și Panciu”.  

 

Adauga comentariu