Pe ce mai dă banii reprezentantul Guvernului în teritoriu

În data de 13 debruarie 2018, Prefectura Vrancea a dispus de un fond în valoare totală 178.809 lei, reprezentând cheltuieli cu salariile și ajutoare sociale. La capitolul salarii, prefectura dispune de două categorii de cheltuieli, cu angajații proprii și cu cei din serviciile subordonate. Astfel, suma totală a salariilor de bază a angajaților din prefectură a fost de 68.606 lei, cea destinată „altor drepturi salariale în bani” de 9.204 lei iar 24.780 lei au fost alocați pentru normele de hrană.

Fondul salarial destinat personalului din serviciile subordonate a fost de 76.219 lei, din care 33.984 lei pentru retribuții, 1.008 lei au reprezentat indemnizațiile de conducere și 7.222 lei sporuri pentru condițiile de muncă. Pe lângă aceste sume, angajații din servicii au mai beneficiat de alte drepturi salariale, însumînd 12.193 lei și de norme de hrană, reprezentând 21.812 lei. Și pentru că angajații prefecturii nu au stat degeaba, au mai fost alocați 1.233 lei pentru indemnizații de creștere a copilului.

În ceea ce privește cheltuielile cu bunurile și serviciile la 31 ianuarie 2018, aflăm că Prefectura Vrancea a avut nevoie de un buget de 39.779 lei. Din acești bani, sumele cele mai mari a fost alocate pentru încălzit și iluminat – 7.739 lei, pentru reparații curente – 6.990 lei, pentru alte bunuri sau servicii destinate bunei funcționări – 5.684 lei și pentru carburanți – 5.000 lei. Cei mai puțini bani au fost cheltuiți pe facturile la apă și canal – 402 lei, protocol – 500 lei, pentru comunicații, tv și internet – 520 lei.

Serviciile din subordinea Prefecturii Vrancea au avut un buget cheltuit de 7.990 lei, cu mult mai mic decât cel al Instituției Prefectului. Din acești bani, 2.533 lei s-au dus pe încălzit și iluminat, 3.377 lei pentru bunuri și servicii de întreținere și 1.218 lei pe consumabilele de birou. Alte sume mai mici au fost cheltuite pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 416 lei și asigurare auto – 445 lei.

Adauga comentariu