Păi nu facem noi blocuri pentru tineri? Cu ANL-uri finalizate dar nefolosite în Democrației, Primăria Focșani face studiu de fezabilitate pentru locuințe pe Calea Munteniei

Se mai pune o cărămidă virtuală pentru construcția locuințelor pentru tineri pe Calea Munteniei din Focșani. De data aceasta sub forma unui studiu de fezabilitate în valoare de 88.000 de lei fără TVA, care presupune realizarea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor „pentru locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere str. Calea Munteniei nr. 57-ANL”. Locuințe care se tot construiesc de vreo 10 ani! Bune administrații am avut și încă avem, în condițiile în care se va ajunge în situația în care consilierii care vor vota diverse „lucrări” pentru aceste ANL-uri vor fi mai mulți numeric decât chiriașii finali.

Un minus evident ar fi acela că ANL-urile sunt așteptate de câțiva ani, în condițiile în care primăria are cheile de la blocurile din Democrației în buzunar de mult timp, chei pe care nu îndrăznește să le predea unor tineri care așteaptă o locuință cu chirie. Un plus ar fi acela că Primăria Focșani a făcut economie atunci când a încredințat contractul pentru studiul de fezabilitate. Estimată inițial la 126.050,42 lei fără TVA, lucrarea a fost câștigată de o societate din Constanța, care a dat cel mai bun preț: 88.000 lei. Ar mai fi de spus că pentru studiu „s-au bătut” mai multe societăți. Contractul atribuit pe 28 decembrie societății High Construct Project era dorit și de Structuri SRL și Iulgrimoni Services cu subcontractorii Braf Consult SRL (21,21%) și Mentor Construct (64.65%).

Lucrarea se va face în baza unui PUZ aprobat anterior, prin HCL 204/8.05.2018. Conform PUZ-ului, regimul de înălțime este de D+P+2E+M. „Terenul în suprafață de 29.000 mp, situat în intravilanul municipiului Focșani, aparține domeniului public, conform HCL 256 din 24.09.2015 și este încredințat în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe în vederea construirii de locuințe colective pentru tineri destinate închirierii, pe durata realizării investiției”, suntem informați. Hotărârea 256 modifica însă un articol dintr-o altă Hotărâre de CL, 210/2009.  Și, dacă ne uităm în urmă, prin hotărârea 210 din 2009 se aprobase „încredințarea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 30.000... în vederea construirii de locuințe cu credit ipotecar și locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe durata realizării investiției”.

La cum evoluează lucrurile, ANL-urile acestea nu sunt ale noastre, ci ale copiilor copiilor noștri. Tot în PUZ se mai arată că „tema de studiu stabilită de comun acord cu beneficiarul prevede studierea posibilităților de echipare a zonei cu următoarele dotări și obiective: locuințe pentru tineri... însumând 140 unități locative; locuințe pentru medici... însumând 28 unități locative; grădiniță, comerț, prestări servicii și alte dotări complementare funcțiunii principale; înființare parc de cartier; adrtere carosabile, parcări, circulații pietonale, dotări de sport și agrement, spații verzi, perdele de protecție, spații de joacă pentru copii”. Însă în PUZ nu sunt prezentate doar părțile pozitive, ci și minusurile: pe acest teren, unde de fapt se dorea inițial un cimitir, există restricții de construire, iar calea de trecere este mai mică decât ar trebui.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare total 52 zile, detaliat după cum urmează:

Mod de predare, analiză, avizare si aprobare a documentațiilor.

- Studiul de Fezabilitate(SF), (conform HG. 907/2016) însoțit de documentațiile suport de obținere a avizelor și acordurilor în 3 exemplare pe suport hârtie și în format (word, excel cu formule, CAD-dwg) în termen de 45 zile de la data emiterea ordinului de începere a prestațiilor.

-În perioada de analiză, la solicitarea direcției care derulează contractul, proiectantul va efectua, în maxim 7 zile calendaristice, toate completările necesare.

Contravaloarea serviciilor prestate se va achita astfel: 70% în urma finalizării documentațiilor și recepționării lor de către UAT Focșani; 30% dupa obținerea Avizului tehnic din partea Comisiei tehnico economice MDRAP”, se arată în fișa de date.

Adauga comentariu