În Odobești impozitul se plătește la mica înțelegere. Camera de Conturi acuză că primăria nu calculează impozite pentru toți locuitorii, dar și că a plătit lucrări neefectuate

Camera de Conturi Vrancea a verificat bugetul Primăriei Odobești și a concluzionat că în 2017 aici s-au încălcat reguli cât pentru sute de mii de lei. Nereguli au fost găsite atât în activitatea Unității Administrative Odobești, cât și la Grădinița cu Program prelungit nr. 1 Odobești - e drept, ceva mai lejere.  Pe scurt, Curtea de Conturi a constatat că la Odobești au fost plătite în 2017 lucrări cu toate că nu erau finalizate, dar și că era (sau încă este) o problemă în ceea ce privește impozitarea: unii proprietari de imobile și mașini nu plătesc nimic la primărie, în timp ce alții sunt supraimpozitați.

Astfel, inspectorii au concluzionat simplu: „în urma verificării pe teren a existenței anumitor lucrări la obiectivele de investiții în curs de execuție, finanțate din sume alocate prin MDRAP, s-a constatat faptul că au fost solicitate și admise la plată lucrări care nu au fost realizate”.

Totodată, aceștia au estimat că s-au produs abateri de 779 mii lei deoarece primăria nu a reflectat în evidența contabilă și situațiile financiare întocmite la finalul lui 2017 toate bunurile din patrimoniul public/privat, conform titlurilor de proprietate, dar și pentru că s-au menținut nejustifict în evidența contabilă unele obligații față de terți care nu au fost achitate în termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de lege. Totodată, spun cei de la Camera de Conturi, „în cazul contribuabililor care nu şi-au achitat obligaţiile la termenele legale, nu au fost luate gradual toate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare respectiv, nu s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile ale debitorilor restanțieri și valorificarea acestora”.

Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, s-a constat că în urmă cu doi ani în Odobești era un adevărat paradis fiscal: unele construcții nu erau impozitate, „deși îndeplineau condițiile prevăzute de Codul fiscal cu privire la stabilirea și plata impozitului pe clădiri”, în timp ce unor proprietari de mașini nu li s-a perceput niciun impozit. „La sfârșitul exercițiului financiar 2017 au existat cazuri de persoane fizice și juridice care au achitat sume în plus (suprasolviri) pentru unele categorii de impozite şi taxe, fără ca acestea să fie evidenţiate în contabilitate potrivit normelor legale”, se mai arată în sinteza controlului efectuat. Per total, la acest capitol, abaterile produse au fost calculate la 154 mii lei.

În ceea ce privește problema descoperită la unitatea școlară, aceasta ține tot de un calcul greșit: „au fost acceptate, angajate și plătite facturi pentru gaze naturale utilizate pentru încălzirea imobilului entității, în care s-a inclus și valoarea accizelor, deși prin legislația specifică s-a prevăzut că instituţiile de învăţământ sunt scutite de la plata accizelor aferente consumurilor de gaze naturale utilizate pentru încălzire”. 

Adauga comentariu