O „lecție” de administrație în CL Focșani. Brătienii erau membri în consiliile de administrație ai școlilor!

Frumos la ședințele de Consiliul Local Focșani, cât stai, chiar și o oră, te umpli de cunoștințe. Ce nu știam eu despre administrație și politică, cu siguranță aflu în timpul ședințelor, unde sunt discuții intelectuale și pline de miez. Și fără răzbunări, da? Uite, de exemplu aflarăm marți că Brătienii, membri marcanți ai PNL (asta știam), îndeplineau cu brio sarcinile pe care le aveau în consiliile de administrație ale școlilor!

În goana după succes ajungi să faci comparații care nu au corespondent în viața reală. Firește, marți spiritele au fost un pic încinse (din nou) de la început, dat fiind că primele două proiecte vizau excluderea consilierului liberal Nicu Tănase din consiliile de administrație a două școli. Și... să ne ferească! Dar au fost și mustrări. Sau ceva de acest gen: Dumneavoastră reprezentați un partid de tradiție. Domnule, Brătienii nu erau așa, da? Sunteți primul consilier municipal exclus nu dintr-un consiliu de administrație, ci din două”, a cuvântat un consilier local independent, la adresa consilierului liberal. Păi bine, nu am înțeles la care din Brătieni făcea vorbire. Așa că am luat la studiat legile de la 1900. Efectiv de la 1900 și mult înainte de aceasta. Măcar să pricepem dacă existau consilii locale, nu mai vorbim de consilii de administrație ale școlilor.

Tot respectul pentru Brătieni, indiferent la care dintre ei s-a referit domnul consilier. Mare lucru să conduci destine în calitate de ministru, de exemplu, și să ai timp și de mizilicuri - cum ar fi un biet consiliu de administrație dintr-o școală de provincie, fie ea și europeană, cum e Vrancea!

Sigur nu se punea problema consiliilor de administrație în Regulamentele Organice, elaborate de o comisie de 8 boieri, sub supravegherea Rusiei, între 1830- 1832. Sau în Legea pentru Consiliile Judeţene din 2 aprilie 1864. Dar...mai știi? Așa, în toiul căutărilor, am găsit o lege care, deși nu e strict pe această problemă, arată o latură a administrației de la acea vreme: „În fiă-care județiu se statornicesce unu Consiliu care se adună periodicu și represintă interessele locali colective și economice ale judetiului. Fiă-care plassă (ocolu) trămite câte duoi membrii la Consiliulu judetianu”. Ei, cum e? Credeți că, pe vremea aceea, se punea problema consiliului de administrație în școli?

Iar acestea sunt așa, la îndemână. Și cu siguranță nu este suficient să rostești numele lui Brătianu pentru a dovedi că ești „pe felie” în administrație. Sau politică, fie ea și independentă.

 

Adauga comentariu