Muzeul Vrancei, o incursiune în istoria județului

Muzeul Vrancei este o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Vrancea și cuprinde șase secții: Istorie și arheologie, Muzeul Unirii, Secția Conservare, Etnografie, Științele Naturii și secția deschisă în municipiul Adjud. În directa administrare a Muzeului Vrancei intră Mausoleele din Focșani, Mărășești, Mărăști și cel din localitatea Soveja precum și casele memoriale Alexandru Vlahuță din Dragosloveni ( așezare situată între Râmnicu Sărat și Focșani) și Ion Roată din comuna Câmpuri.

Secția de Istorie și arheologie cuprinde la rândul său patru subsecții: arheologie, evul mediu și carte veche, numismatică și cea de istorie modernă și contemporană. Secția Muzeul Unirii este reprezentativă pentru municipiul Focșani, oraș simbol pentru Unirea de la 1859. Expoziția din sediul amintitului muzeu cuprinde mărturii documentare, publicistice dar și muzeistice ce înfățișează lupta personalităților muntene și moldovene pentru unirea celor două Țări Române.

 „În organizarea expoziției de bază a Muzeului Unirii, având ca idee principală locul și rolul Focșanilor în desfășurarea evenimentelor anilor 1848 – 1866,pentru înțelegerea și reflectarea cât mai apropiată de imaginea timpului istoric ca atare, s-au conceput și realizat, ca părți integrante, trei expoziții în sălile adiacente, axate pe trei teme distincte, fiecare cu semnificații proprii”, se explică pe site-ul Muzeului Vrancei.

Secția Conservare nu este mai puțin importantă. De fapt, prin consrvarea și restaurarea bunurilor de patrimoniu aflate în expoziții sau în depozitele instituției, aceasta capătă, pe bună dreptate, statutul de „sine-qua-non”. Aici, în cadrul mai multor compartimente, specialiștii restauratori refac strălucirea ceramicii arheologice, a obiectelor textile și de patrimoniu ori a picturilor – cum ar fi icoanele pe lemn.

Secția de etnografie, cunoscută și ca Muzeul Satului, se află situată în Crângul Petrești, întinsă pe o suprafață de câteva hectare. Turistul, aflat în trecere prin Focșani, se poate opri aici să admire case tradiționale aduse de pe tot cuprinsul Țării Vrancei, grupate după zona din care provin – de deal, de munte sau de șes – fiecare fiind construită din materiale specifice. Muzeul Satului a fost înființat în 1977 și este alcătuit din 73 de construcții, aproximativ 32 de complexe, cu peste 6.000 de obiecte diferite.

„Până în anul 1920, în Vrancea nu exista nicio colecție organizată de Științele Naturii, în afară de puținul material didactic care se găsea la Liceul Teoretic de Băieți, astăzi Colegiul Național Unirea Focșani. Apariția și dezvoltarea Muzeului din Focșani sunt legate de numele profesorului Anghel (Anghelie) Bardan, care a fost și directorul muzeului de la înființare și până la 19 septembrie 1961”, se arată într-un scurt istoric al Secției de Științele Naturii, aflat pe site-ul Muzeului Vrancei. În cadrul acesteia, vizitatorii pot admira 34 de specii de animale cu peste 230 de exemplare, de la specii de apă dulce și până la reptile, diverse specii de păsări sau mamifere mici.

 „Activitatea expozițională a Secției de Științele Naturii, se bazează, înainte de toate, pe patrimoniul bogat pe care îl deţine – 53.595 de piese. Dintre acestea, colecţia de insecte numără 14.158 de exemplare, colecţia de ornitologie cuprinde 1.645 exemplare păsări naturalizate, 654 exemplare balguri, 64 de cuiburi cu 480 ouă, 146 piese mamifere, 3.817 piese moluşte, 10.625 planşe cu plante; restul patrimoniului cuprinde piese ce aparţin celorlalte grupe sistematice, precum şi piese de geologie şi paleontologie”, ni se mai explică pe site.

Cei care tranzitează orașul Adjud, poate nu ar strica să dea o raită pe la secția muzeistică de acolo. Iubitorii de istorie pot admira exponate din diverse epoci, obiecte de mobilier sau colecția de animale împăiate. Nu în ultimul rând, vizitatorul curios se poate informa din bogata arhivă documentară ce atestă vechimea așezărilor adjudene.

 

Adauga comentariu