Mostră de eficacitate la Corbița! După ce te sancționează, primăria îți plătește și amenda!

Administrația locală a comuna Corbița, la manșa căreia se află primarul social-democrat Emil-Tacu de vreo 16 ani, a fost „sorcovită” de auditul Camerei de Conturi Vrancea în perioada 10 aprilie – 17 iunie 2019, verificările vizând conturile anuale de execuție pe anul 2018. În urma controlului desfășurat,  lucrurile nu au stat tocmai așa cum ar trebui, dovadă că auditul a scos la iveală prejudicii de 6.000 de lei și abateri financiar contabile estimate la 908.000 lei, deci un total de 914.000 lei, adică 191.213.de euro.


Abaterile cu valoarea cea mai mare (891.000 de lei) au fost găsite la modul în care s-a stabilit, evidențiat și urmărit încasarea veniturilor bugetare. Astfel, organele de verificare au ajuns la concluzia că nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce privește perceperea taxelor și impozitelor pe mijloacele de transport iar impozitul pe clădiri nu a fost stabilit în mod corect.


De asemenea s-a constatat o nepotrivire între datele din evidența fiscală, pe de o parte, și cele din registrele agricole și cele din evidențele cadastrale, pe de altă parte. Nu au fost luate măsuri de executare silită iar sumele datorate de contribuabili nu au fost stabilite în baza declarațiilor de impunere ori în baza registrelor agricole, așa cum era legal.


Situațiile financiare din primărie nu au fost nici ele reflectate în mod exact, fapt pentru care abaterile s-au ridicat la 19.000 de lei. De exemplu, taxele și impozitele locale nu au fost individualizate în titluri de creanțe și transmise datornicilor ca decizii de impunere.


Calitatea gestiunii economico-financiare a fost ceva mai bună, în sensul că aici au fost înregistrate abateri de doar 6.000 de lei. S-a descoperit că investițiile în curs nu au fost inventariate pe stadii de execuție și că legea nu a fost respectată în procesul de consultare a piețeii privind unele achiziții, făcute, din câte se pare, de-a dreptul după ureche.


Mai mult, auditul Camerei de Conturi Vrancea a descoperit și unele lucruri „hazlii”. Anumiți cetățeni au fost amendați de primărie, însă, ulterior, nu s-a mai ostenit nimeni să-i și identifice pentru a-i obliga să plătească sancțiunie, astfel încât, până la urmă, amenzile au fost acoperite din bugetul instituției.

 

Adauga comentariu