Mai avem nevoie și de iarbă. Agenția pentru Protecția Mediului avertizează: focșănenii sunt sufocați de asfalt

Cifrele sunt îngrijorătoare pentru municipiul nostru: spațiul verde lipsește și, chiar dacă legea prevede că ar trebui să existe o anumită suprafață pentru fiecare locuitor, ce avem noi nu ajunge nici la un sfert din necesar. Focșaniul nu respectă nici măcar cerințele impuse în 2010 sau 2013! 

Vrancea și în mod special orașul Focșani are o situație net deficitară privind suprafața medie a spațiului verde pe locuitor, dacă avem în vedere că norma este de 50 mp/locuitor... Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010 și de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013. Focșaniul nu dispune, în prezent, de necesarul minim de spații verzi - conform ultimei adrese primite de APM Vrancea, suprafața medie de spațiu verde este abia de 10,2 mp/locuitor.

După natura proprietății, spațiile verzi inventariate la nivelul municipiului sunt publice - parcuri, scuaruri, spații amenajate cu dominantă vegetală și zone cu vegetație spontană ce intră în domeniul public, sau private - spații verzi aflate în domeniul privat și în proprietate particulară”, atrag atenția cei de la Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea. Totodată, instituția a prezentat și o statistică anuală a spațiilor verzi din orașele județului, de unde reiese cei mai avantajați sunt locuitorii din Odobești. Aici da loc cu verdeață!

Pe de altă parte, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, instituția subordonată primăriei care se ocupă de spațiile verzi din Focșani, spune că administrează 67 de hectare de spații verzi, pe care le întreține cu „55 de muncitori, cât și cele două cimitire ale Municipiului Focșani cu un număr de 15 muncitori”. Aflăm totodată că ceva iarbă ar mai fi și la marginea orașului, suprafețe preluate de DDSP în 2017, respectiv „sectoarele de drumuri naționale DN2, DN2D, DN23, DN23A, în suprafață de 70.000 mp”. Plus că, dacă aveți nevoie, muncitorii pot veni în sprijinul oricui are nevoie pentru „înfrumusețarea și întreținerea spațiilor verzi din jurul blocurilor”.

Adauga comentariu