Lucrările de modernizare și reabilitarea clădirii care adăpostește cinematograful și biblioteca orășenească din Odobești vor costa aproape 500.000 de euro. Cu dotarea inclusă!

Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, are pe masă un nou proiect edilitar care are ca scop modernizarea, reabilitarea și dotarea clădirii care adăpostește, în egală măsură, cinematograful și biblioteca orășenească ale localității. O parte din bani provin de la Compania Națională de investiții, municpalitatea contribuind și ea la proiect după posibilități. Deocamdată, pe SEAP, au fost scoase la licitație proiectarea și asistența tehnică, servicii care sunt estimate la 53.395 de lei (fără TVA), adică peste 11.400 de euro. Din această sumă, proiectarea va costa 42.700 de lei, în timp ce asistența tehnică a fost evaluată la 10.695 de lei. Acest contract va fi finanțat în întregime din bugetul local.


Potrivit expertizei tehnice, clădirea (cu o vechime de peste 50 de ani) a „suportat” bine cutremurele din anii 1977, 1986 și 1990, densitatea și grosimea zidurilor (50 de centimetri) dar și întreținerea bună asigurând integritatea edificiului. Construcția a mai fost consolidată în 1990, atunci când a fost executat un planșeu cu grinzi din beton armat și s-a refăcut șarpanta din lemn. Având în vedere aceste lucruri, experții au concuzionat că nu sunt obligatorii noi lucrări de consolidare, fiind în schimb necesară reabilitarea clădirii prin introducerea de grinzi suplimentare la planșeul de lemn, refacerea tavanului, înlocuirea șarpantei unui corp de clădire, înlocuirea tâmplăriei exterioare etc.


Conform devizului general, suma totală necesară pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv taxele de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor dar și consultanța tehnică se duce undeva la 27.768 de euro (cu TVA), în timp ce amenajarea terenului este estimată la 4.261 de euro (cu TVA). În ceea ce privește cheltuielile destinate investiției de bază, doar construcțiile și instalațiile se ridică la 366.146 de euro, din care cea mai mare parte (340.872 de euro) este alocată lucrărilor de rezistență și arhitectură.


La capitolul „alte cheltuieli” sunt cuprinse organizarea de șantier, comisioane, cote , taxe dar și cheltuieli diverse și neprevăzute, toate acestea ridicându-se la suma de 77.564 de euro (cu TVA). În ansamblu, proiectul de reabilitare, modernizare și dotare a clădirii va costa 486.305 euro (cu TVA) din care construcția și montajul ajunge la valoarea de 379.905 euro, cu TVA.

 

Adauga comentariu