Judecătoria Panciu nu mai are președinte! Totul, ca urmare a unei sancțiuni: „doamnei Cimpoieru Daniela i-a încetat mandatul”

Orașul Panciu nu are noroc la magistrați. După ce singurul procuror al unității de parchet s-a decis să se pensioneze, un cutremur zguduie și instanța din această localitate. Săptămâna trecută, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o soluție definitivă în cazul Danielei Ciompoeru, președinte al Judecătoriei Panciu, care a condus la pierderea mandatului de conducere. Aceasta deținea funcția din ianuarie 2014, ca urmare a unui concurs pe care l-a promovat cu media generală de 7,89. Aceasta până săptămâna trecută, când Înalta Curte a decis că magistratul și-a exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. La câteva zile, CSM a luat decizia inevitabilă în cazul președintelui Judecătoriei Panciu:

Informația privind mandatul președintelui de la Panciu ne-a fost confirmată oficial și de către Curtea de Apel Galați. „Doamnei judecător Cimpoieru Daniela i-a încetat mandatul în funcţia de preşedinte şi s-au făcut demersuri pentru delegarea unei alte persoane în această funcţie”, se arată într-un răspuns remis Știri de Focșani. Numele viitorului președinte al instanței nu este însă un mare mister, dat fiind că un singur judecător de aici îndeplinește condițiile legale.

Pe 3 octombrie, Înalta Curte a admis „recursul declarat de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii nr.29J din 4 octombrie 2017, pronunţate de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr.21/J/2016. Casează hotărârea atacată şi, rejudecând: admite în parte acţiunile disciplinare conexe exercitate de Inspecţia Judiciară împotriva pârâtei Cimpoeru Daniela, judecător în cadrul Judecătoriei Panciu; în temeiul art.100 lit.b) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică pârâtei Cimpoeru Daniela, judecător în cadrul Judecătoriei Panciu, sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.t) teza a doua din aceeaşi lege; respinge, ca neîntemeiate, acţiunile disciplinare conexe exercitate de Inspecţia Judiciară împotriva pârâtei, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit.a), lit.c) şi lit.m) teza a doua din Legea nr.303/2004”, după cum se arată în minută.

Pe înțelesul tuturor, președintele Judecătoriei Panciu fusese cercetat de către CSM pentru „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu”, „atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii”, „nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente”, dar și „exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”. După nenumărate amânări, dosarul deschis în 2016 a fost soluționat chiar în urmă cu un an, când CSM a respins „cu majoritate acțiunile disciplinare conexe exercitate de Inspecția Judiciară împotriva pârâtei Cimpoeru Daniela”. Numai că Inspecția Judiciară a contestat decizia CSM, iar dosarul a ajuns la Înalta Curte, unde a și fost soluționat. Judecătorii Curții Supreme i-au aplicat președintelui Cimpoeru maximul sancțiunii prevăzute de lege, în condițiile în care litera b) din articolul 100 arată că se poate diminua indemnizația „cu până la 20% pe o perioadă de până la 6 luni”.

Adauga comentariu