Ion Mincu și Focșaniul care-l uită încet dar sigur

Într-o linişte ca de mormânt, se pare că una dintre realizările de la Focșani celui care a fost considerat cel mai mare arhitect al României din toate timpurile se pregăteşte pentru sfârşit de drum, după cum se anunţă pe site-ul oficial al administraţiei orăşeneşti:

1654    14/10/2019    Str MARASESTI nr. 72 T.5 P.158    50895    50895    DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE DIRECTOR DOCHIOIU COSTEL    SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT PUBLIC, SUPRAVEGHERE VIDEO, DESFIINȚARE SEDIU ADMINISTRATIV CU PARTER ȘI CONSTRUIRE SEDIU CU PARTER ȘI ETAJ PE ACELAȘI AMPLASAMENT ÎN CIMITIRUL NORDIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI .

Dacă este vorba despre Casa Administratorului din Cimitirul Nordic, e bine de ştiut că aceasta a fost proiectată şi construită sub supravegherea lui Ion Mincu, pe vremea când acesta lucra la Primăria Focşani ca inginer şi arhitect.

În perioada 1874-1875, la câţiva ani după ce se luase decizia mutării tuturor cimitirelor parohiale din Focşani într –unul singur, mare şi public (Nordic), şi al doilea, mai mic, la Vâlcele, ambele situate, la marginea  urbei, conform unei legi  a domnitorului unificator Alexandru Ioan Cuza, autoritatea locală şi Consiliul Comunal Focșani au însărcinat pe tânărul Mincu, pe atunci în vârstă de 22 de ani, în baza celor consemnate în documente, să se ocupe de proiectarea şi construirea unei clădiri administrative .

Aceasta nu se dorea a fi foarte sofisticată, deoarece era austeritate şi în acele vremuri în administraţia publică, şi trebuia amplasată la intrarea în cel mai mare cimitir al oraşului(Nordic), loc pe atunci mult mai puţin aglomerat decât acum.

Această sarcină, Mincu a îndeplinit-o fără întârziere, un exemplar al proiectului, probabil unicat, păstrându -se la Serviciul Judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale, având  semnătura olografă a arhitectului într un colţ. Operele lui Mincu la  Focşani nu sunt multe, mai există un cavou superb în Cimitirul Sudic, ridicat familiei Siminionescu Râmniceanu , dar neîngrijit şi sufocat de vecini şi o altă posibilă lucrare dedicată familiei Perieţeanu tot la Sudic.

Prin urmare, chiar şi degetele de la o mână sunt prea multe pentru ce a lăsat Mincu la noi în oraş, iar zilele acestea mai cade la pământ o lucrare. Despre respectiva construcţie, poate spune oricine o cunoaşte că nu este deosebită ca arhitectură şi a fost reparată de zeci de ori, dar rămâne, la un secol şi jumătate de când a fost înălţată, foarte asemănătoare cu schiţa alăturată, fiind, mai mult decât sigur, una din primele realizări ale distinsului arhitect, poate chiar prima idee care l-a condus către un nou stil românesc în arhitectură.

 În aceste condiţii, cu toate că obţinerea unor bani europeni pentru o restaurare şi o consolidare a respectivului obiectiv nu ar fi fost o muncă sisifică, în vreme ce pentru alte prostii  se procură  fondurile necesare de la Bruxelles, rămâne doar ca timp de treizeci de zile să o mai admirăm pe fundaţiile proprii (cine iubește urmele trecutului), după care doar în fotografiile realizate de colecţionarii pasionaţi de istorie locală.  

Casa  din Cimitirul Nordic, lucrarea de debut  a lui Ion Mincu, va rămâne în toate enciclopediile de specialitate ca prima realizare a acestuia, oricât va fi arhitectul de evaluat şi reevaluat de autorităţile locale de azi şi de mâine .

 

Florin Dîrdală – Arhivele Naționale Vrancea

 

Adauga comentariu