Investiții pe trei viteze în Focșani: încet, încetișor și pe loc! Spitalul materno-infantil început în 1994 se transformă în Palat de Justiție de 9 ani, iar CJ Vrancea plănuiește ridicarea altui spital în 4 ani

Angajații serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Focșani au pus anul acesta parafa pe două certificate de urbanism solicitate de unele instituții-cheie în Vrancea. În ianuarie, Consiliul Județean Vrancea a obținut certificat pentru elaborarea PUZ pentru „Introducere teren în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii Spitalului Județean de Urgență Focsani”, suprafață identificată momentan în extravilanul zonei de Sud a orașului. Ulterior, chiar de Ziua Îndrăgostiților a fost eliberat un certificat de urbanism pentru Elaborarea PUZ pentru construire Palat de Justiție.

De remarcat că Tribunalul Vrancea are în administrare terenul de pe Lupeni încă din 2010, tocmai pentru a construi un Palat de Justiție. Anul trecut s-a dresat primăriei cu o cerere de consultare asupra intenției de elaborare Plan Urbanistic Zonal Construire Palatul de Justiție Vrancea, care ar urma a fi finanțată de Compania Națională de Investiții. Motivul este previzibil: „necesitatea construirii unui palat de justiție care să respecte normele de funcționare a instanțelor de judecată”.

Terenul respectiv i-a fost dat de către Consiliul Județean, în schimbul fostului Palat de Justiție de pe strada Cuza Vodă, imobil aflat și atunci și acum într-o stare jalnică, în pericol să se prăbușească la un cutremur mai mare. Magistrații s-au mutat apoi în fostul sediu al Bancorex, însă fostul Palat nu a fost renovat, iar pe terenul de pe Lupeni nu s-a făcut nimic. Abia la începutul anului 2014 au fost alocate resurse bugetare pentru „îngrădirea terenului situat pe Str. Lupeni, pentru a fi respectate normele privind protectia mediului”. Ceea ce puțini mai știu la acest moment este că pe acel teren era în plan să se construiască un Spital materno-infantil cu 180 de paturi, ba chiar s-a și făcut o oarece investiție în anii 90 în acest sens. Aflăm că, deși a pierdut terenul în 2010, abia în acest an Ministerul Sănătății se descarcă de gestiunea investiției. Ministrul Sorina Pintea a elaborat recent un proiect de hotărâre privind „sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua în cadrul obiectivului de investiții „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focșaniˮ, aprobat prin hotărârea nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate și trecerea obiectivului de investiţii din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării”.

Aflăm din acest proiect că în 1994, după ce a fost aprobată construirea Spitalului materno-infantil în municipiul Focşani, Ministerul Sănătății, ca titular al investiției, „a alocat fonduri pentru studii de fezabilitate, proiectare și construcții montaj până la finele anului 1999, realizîndu-se structura de rezistență infrastructură corp C în proporție de 95%, și unele terasamente, în sumă de 115.216,28 lei, valoare înregistrată în contabilitatea Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani. În Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, imobilele, compuse din construcții și terenuri, au trecut în domeniul public al județelor și administrarea Consiliilor locale sau județene. În Anexa nr. 145 referitoare la Spitalul Județean Focșani nu figurează nici un imobil (obiectiv de investiții) la adresa Str. Lupeni nr. 7, municipiul Focșani....

În 28 decembrie 2010 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1386 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, prin care s-a transmis de la Consiliul Județean Vrancea către Ministerul Justiției un imobil în suprafață de 11.338 mp teren, în municipiul Focșani, str. Lupeni nr. 7, teren pe care se afla investiția în curs de execuție.

În Protocolul încheiat în 08.11.2011 s-a procedat la predarea-preluarea terenului către Ministerul Justiției prin Tribunalul Vrancea, fără a se face referire la situația investiției în curs de execuție. Ținând cont că în HG 861/02.12.1994 se precizează că Ministerul Sănătății este titularul obiectivului de investiții „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, Tribunalul Vrancea a solicitat eliberarea terenului deoarece au fost demarate procedurile de realizare a obiectivului de investiții „Palatul de Justiție Vranceaˮ prin accesarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții. Obiectivul de investiții figurează în contabilitatea Spitalului Județean de Urgență Focșani, județul Vrancea, în contul imobilizărilor corporale în execuție, nemaifiind finanțat ulterior anului 1999, și, ca urmare, conducerea spitalului a elaborat un Memoriu în vederea aprobării scoaterii din funcțiune/declasare a imobilizărilor corporale în curs de execuție „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, memoriu înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 54323/02.10.2017. Obiectivul de investiții nu poate fi înscris în cartea funciară nefiind finalizat. Mai mult de atât, terenul pe care a fost început obiectivul de investiții a fost trecut în administrarea Ministerului Justiției prin Tribunalul Vrancea, fără preluarea investiției”.

Sperăm totuși ca Ministerul Justiției să fie mai norocos decât Ministerul Sănătății și să nu investească bani pentru ca apoi să piardă terenul și investiția, cât de mică.

Pe de altă parte, dacă tot nu avem Spitalul materno-infantil, CJ pune de-un spital mare și frumos la marginea orașului. Cică în câțiva ani ne și putem interna/trata acolo. Plus că și Liviu Dragnea a confirmat, la inaugurarea bazinului de polo, că Focșaniul va avea un spital nou și modern, pentru care se vor aproba fonduri pe loc. „Pe loc” însemnând atunci, în primăvara anului trecut, că doar nu ne doare gura să ridicăm spitale imaginare. Acum însă, abia atragem terenul în intravilan, după ce Consiliul Județean a aprobat preluarea a 12,5 hectare de la Ministerul Apărării Naționale anul trecut, suprafață pe care ar trebui construit viitorul spital. Anul trecut, spre final, Marian Oprișan spunea că la prima ședință din 2019 se va preocupa special de realizarea PUZ și scoaterea „la licitație internațională a studiului de fezabilitate”. Prima ședință din acest an a fost abia însă în urmă cu câteva zile și nici pomeneală de așa ceva. Însă Oprișan promite solemn că în maxim 4 ani spitalul este gata. Ave!

Adauga comentariu