Grație unei legi din martie, Primăria Golești a câștigat procesul intentat Curții de Conturi pentru salariile angajaților

Legea 78/2018 este o adevărată mană cerească pentru primăriile din județ, care fuseseră găsite cu nereguli de către Curtea de Conturi în ceea ce privește salariile. Acolo unde s-a descoperit că unitățile administrativ teritoriale au plătit drepturi salariale în baza unor acorduri/contracte colective de muncă, cu clauze neprevăzute de legislația în vigoare, și s-au introdus acțiuni în instanță, Curtea de Conturi e pierzătoare din start.

Una dintre câștigătoare într-un astfel de dosar este UAT Golești. Procesul introdus la Tribunalul Vrancea s-a tranșat rapid, iar instanța a decis înlăturarea măsurii dispuse de Curtea de Conturi „pentru acordarea nelegală a unor drepturi de natură salarială la autoritatea publică locală verificată. Constată că prin articolele 1-2 din Legea nr. 78/2018, sumele în cauză nu pot fi executate fiind exonerate de la plată”.

Legea a venit ca un colac salvator pentru primării, fiind publicată în Monitorul Oficial în martie anul acesta. Conform acesteia, lucrurile sunt clare: este aplicabilă personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei legi, iar sumele considerate a fi încasate nelegal, pe care „trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control a unor prejudicii” sunt exonerate de la plată.

În aceste condiții, este puțin probabil ca soluția din aprilie să fie atacată de Curtea de Conturi. În urma auditului financiar asupra conturilor de execuție bugetară pentru anul 2016, Curtea de Conturi descoperise la Golești un prejudiciu de 289 mii lei. Potrivit raportului, aici „au fost angajate, lichidate, ordonanțate și plătite din bugetul local, de la titlul II -bunuri și servicii, drepturi speciale, contrar reglementărilor legale. Acestea au fost achitate în baza acordului/contractului colectiv de muncă, în care au fost incluse clauze cu privire la drepturi în bani neprevăzute de legislația în vigoare pentru categoriile de personal cărora le-au fost acordate (funcționari publici, personal contractual și personal care ocupă funcții de demnitate publică)”.

Sursa Foto: Facebook

Adauga comentariu