Florin Nedelcu, de profesie liberal în CJ Vrancea, zice că face treabă în sluba cetățenilor. Din ce am văzut, nu a reușit decât o treabă mică... dar mică de tot!

Din postura sa de consilier județean, liberalul Florin Nedelcu a avut multe de făcut în mandatul de anul trecut. A avut o activitate atât de încărcată încât i-a fost peste putință să aștearnă pe hârtie, ori pe hard-ul PC-ului, toptanul de evenimente și acțiuni în care a fost implicat. Nevoit fiind, așadar, să reducă drastic din potopul de propoziții și fraze ce alcătuiau raportul său de activitate, a recurs la un stil telegrafic, cu liniuță de la capăt.


Din faptul că jumătate din raportul său a fost scris cu majuscule, deducem că Florin Nedelcu și-a redactat opera literară în două etape, lucru necesar pentru a concentra vasta sa activitate în câteva rânduri. Ținem să atragem atenția că exact în capul listei se află obiectivul principal urmărit de consilier pe întreaga durată a învestiturii sale de patru ani, și anume acela de a reuși să ducă la îndeplinire mandatul cu care cetățenii l-au fericit în anul 2016.


Punctul de plecare fiind stabilit, urmează și alte obiective asumate în calitate de ales al boborului: „prioritatea interesului public, transparența decizională, profesionalism, orientare către cetățean, cooperare în rezolvarea problemelor locale, integritatea morală și rezolvarea pe cât posibil a problemelor semnalate de către cetățeni”. În virtutea celor declarate în cunoștință de cauză, cu sinceritatea omului față în față cu foaia de hârtie (ori cu monitorul calculatorului), să urmărim pas cu pas ce a făcut liberalul într-un an de activitate!


În lungul an 2017, Florin Nedelcu a participat la toate ședințele comisiei de specialitate – Urbanism – unde a analizat și dezbătut rapoartele acesteia, fără să ne lumineze cu privire la greutățile întâmpinate sau rezultatele acelor „dezbateri și analize”. Putem presupune, deci, că a făcut doar act de prezență? Putem! În continuare, consilierul liberal ne informează scrupulos că a făcut bătături în talpă în urma vizitelor la diverse instituții și școli din județ. Din nou, nu aflăm ce a constatat mnealui în urma acestui tur de forță întru binele cetățenilor patriei, care au „plusurile și minusurile” constatate.


În ceea ce privește distinsa sa prezență la ședințele de plen ale consiliului județean, Florin Nedelcu a consemnat data și luna în care „a combătut”. Din 12 luni cât are anul, liberalul a fost prezent la opt ședințe și a absentat de la patru, pentru că a fost ocupat. Poate așa se explică și faptul că pe parcursul anului 2017, contribuția la proiectele de hotărâri a fost zero, mulțumindu-se să ridice mânuța atunci când a fost nevoie. De altminteri, chiar și elaborarea bugetului l-a lăsat rece, consilierul nespecificând nimic la rubrica respectivă din raportul de activitate.


Tot din raport aflăm că a făcut mai multe excursii (nu știm dacă individual sau de grup) pe plaiurile mioritice, vizitând zece comune din județ, localități pe care nu le mai enumerăm. Încă o dată, Florin Nedelcu ne lasă în ceață cu ceea ce a constatat la fața locului, tocmai el, care ne spunea că are în vedere rezolvarea problemelor semnalate de cetățeni. Care au fost problemele acelea? Nu se știe!


Trecem peste prezența alesului liberal la tot soiul de evenimente, tocmai pentru faptul că rubrica respectivă reprezintă punctul forte al raportului său de activitate. Nu credem că este o mare scofală să depui niște coroane de flori sau să plantezi trei copăcei, fie ei și în Parcul Memoriei Naționale.
În schimb, aflăm că Florin Nedelcu a obținut o serie de atestate în urma unor cursuri de perfecționare: „Managementul resurselor comunitare din perspectiva instituțională”, „Deontologia funcției publice” și „Formule tehnice de comunicare și interrelaționare instituțională personalizate”.

În finalul raportului nu uită să adauge, ca un fel de legământ, ce vrea să facă în perioada următoare: „îmi propun, cu profesionalism, să duc la îndeplinire obiectivele asumate, să identific modalități prin care să se poată derula cât mai multe programe de interes județean”. Da până acum, ce-am făcut, monșer?


Având în vedere cele realizate în anul 2017, consilierul a avut grijă și de propria persoană. Florin Nedelcu a obținut un venit frumușel din postura de 4X bugetar. Astfel, la 31 decembrie anul trecut, liberalul încasase 41.000 lei (8.850 de euro) ca salariat al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în transportul Rutier, 10.000 de lei (2.158 de euro) în calitate de membru în Consiliul de Administrație la Administrația Piețelor Focșani, 9.163 de lei (1.978 de euro) din indemnizația de consilier județean și 23.592 lei (5.093 de euro) ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. În total, bugetarul nostru a primit 18.000 de euro, bani obținuți ca umil slujitor în folosul cetățeanului.

 

Adauga comentariu