Fiori reci pentru primarul din Reghiu. Nu a convins instanța să pună în stand-by decizia prin care a fost demis, însă urmează lupta pe fond!

Una caldă, alta rece pentru Răduță Macovei, primarul comunei Reghiu. De fapt, Macovei teoretic nu mai conduce comuna sa, după ce a pierdut definitiv acțiunea prin care solicita ca instanța să suspende pentru un timp ordinul prin care Prefectul Județului constata că nu mai are dreptul să fie primar. Inițial, la Tribunalul Vrancea, Răduță Macovei a repurtat un succes și a convins instanța că viața sa depinde de postul de primar. Ulterior, în recurs, Curtea de Apel Galați a concluzionat că nu are nicio noimă ca Răduță să mai stea, cel puțin pentru un timp, în fruntea comunei.

Admite recursul pârâtei. Admite cererea de intervenţie accesorie. Casează încheierea din data de 29.10.2018 pronunţată de Tribunalul Vrancea şi în rejudecare: Respinge cererea de suspendare ca nefondată. Obligă pe intimatul- reclamant să plătească 850 lei reprezentând cheltuieli de judecată avansate de intervenientul Nemuţ Neculai”, se arată în hotărârea de vineri.

Într-adevăr, soluția este definitivă. Cu toate acestea, între cele două părți - Răduță Macovei și Prefectul Județului - este încă un proces plecat de la ordinul de demitere. Și anume ANULAREA actului administrativ, acțiune care va stabili definitiv și irevocabil ce se va întâmpla cu scaunul din primăria Reghiu. Pentru că Macovei a urmat pașii descriși de Legea contenciosului administrativ, la articolul 14: „în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond”. Iar pronunțarea instanței pe fond înseamnă de fapt soluționarea cererii de anulare a actului administrativ.

Drept pentru care, în paralel cu cererea de suspendare, Răduță a solicitat și anularea actului administrativ emis de prefect, dosar care se va judeca la finalul acestei luni.

Cu toate acestea, dată fiind soluția recentă a CA Galați, este greu de crezut că procesul prin care Macovei Răduță solicită anularea va avea sorți de izbândă. Rămâne de văzut însă ce va considera instanța.

Adauga comentariu