A fi sau a nu fi. Cine câștigă licitațiile pentru studiile de fezabilitate la unitățile pentru preșcolari din Focșani?

S-a strigat BINGO! Primăria Focșani a scos la licitație zilele acestea mai multe lucrări care vizează studiile de fezabilitate pentru refacerea unor unități de învățământ, cea mai mare sumă fiind cea pentru „Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau”. Practic, oricine poate depune oferte pentru studiile de fezabilitate, însă trebuie să se ferească de conflictul de interese, neavând voie să „aibă drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea, inclusiv să nu se afle în relații comerciale cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante”. Aici nu este vorba doar despre primar și viceprimari, ci și despre ceilalți consilieri locali, secretarul primăriei, șefii de servicii sau directorii direcțiilor.

Pentru un maxim de 105.000 lei (fără TVA), societatea care va câștiga trebuie să realizeze într-un interval de cinci luni un studiu geotehnic, o expertiză tehnică a clădirii, un raport de audit energetic, temă de proiectare, documentația de avizare pentru lucrări de intervenții șamd. În funcție de acestea se vor realiza și etapele care privesc cererea de finanțare. Ofertele pot fi depuse până pe 24 mai, iar ofertantul este obligat să își mențină oferta minim 3 luni. Aceasta nu ar fi o problemă, dat fiind că există posibilitatea de a prelungi contractul.

Deși în SEAP se arată că achiziția nu „se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene”, iar banii vin din fonduri bugetare, aflăm că „se intenționează finanțarea din fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 -fonduri europene -98%; cofinanțare buget local 2%”. Adică dacă totul merge bine, s-ar putea ca UE să ne aloce bani pentru acest proiect.

Alte lucrări pentru care municipalitatea scoate bani din buzunar sunt pentru elaborare documentații tehnico-economice pentru trei proiecte. Valoarea totală estimată pentru fiecare dintre cele trei lucrări este de 61.000 lei (fără TVA), iar singura care încă mai așteaptă oferte este cea pentru elaborare documentații tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Gradinitei cu Program Prelungit nr.18”- faza DALI. Ca și în exemplul de mai sus, contractul prevede aceleași etape. În ceea ce privește studiile de fezabilitate de la Gradinița cu Program Prelungit nr.16 și Creșa nr.7, azi a fost termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.

Adauga comentariu