„Fermierul” Romeo Vulpe are „de primit” de la APIA. Primarul din Tănăsoaia se judeca după ce instituția reclamase că acesta primise sprijin financiar necuvenit

Primarul din Tănăsoaia este în „clinciuri” cu Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură Vrancea, după ce instituția l-a executat silit pentru subvențiile primite aparent necuvenit. Este vorba despre sume încasate de „fermierul Vulpe Romeo” în 2009 și 2012, pentru care s-a trecut la executarea silită. În instanță, primarul a obținut inițial anularea tuturor formelor de executare, pentru ca apoi, în apel, contestația sa să fie doar parțial admisă. Primarul a reușit să dovedească cum a fost executat silit deși nu se dăduse o soluție în contestația făcută împotriva procesul verbal întocmit de APIA.

Prin procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare încheiat de reprezentanții APIA din data de 26.09.2018 s-a stabilit că fermierul V. R. a obținut, în anul 2012, sprijin financiar necuvenit pentru o suprafață de 7,55 ha teren, astfel încât i-a fost imputată suma de 19.025,37 lei, ...că prin procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare încheiat de reprezentanții APIA din data de 01.11.2018 s-a stabilit că fermierul V. R. a obținut, în anul 2009, sprijin financiar necuvenit pentru o suprafață de 6,55 ha teren, astfel încât i-a fost imputată suma de 3.901,73 lei. ...prin adresa nr. .../13.03.2019 APIA a înaintat ANAF V. cele două procese verbale care constituie titluri de creanță, în baza cărora a fost emis titlul executoriu nr. .../31.03.2019, fiind deschis dosarul execuțional care îl privește pe contestator, iar acesta a fost somat să achite debitul la data de 12.04.2019”, se arată în acțiune.

Numai că primarul-fermier deja contestase procesul verbal din data de 26.09.2018, iar ulterior introdusese și o acțiune „la Tribunalul V., ...care nu a soluționat până la această dată dosarul”. De aici, soluția Judecătoriei Adjud a fost de a admite contestația la executare, anulându-se toate actele efectuate.

A arătat că a primit din partea intimatului o somație și titlul executoriu pentru suma de 22.927 lei, reprezentând venituri din despăgubiri. A susținut că nu a primit nici un act (decizie) prin care să fie stabilită suma de plată în sarcina sa, astfel că nu a avut posibilitatea de a contesta această decizie, mai ales că nu cunoaște proveniența sumei imputate de intimat. Bănuiește că aceasta provine din relația sa cu APIA și a precizat că a formulat o serie de contestații care nu au fost soluționate de această instituție.

În consecință, consideră că s-a declanșat executarea silită împotriva sa în mod nelegal, fiind dispusă blocarea conturilor sale și obligarea sa la plata sumei indicate în somație în termen de 15 zile de la comunicare. Astfel, prin acțiunea intimatului îi este afectată viața, urgența fiind dovedită prin termenul scurt de plată acordat și prin măsurile dispuse de intimat.

...Executarea silită a fost începută în baza unor titluri de creanță a căror situație este îndoielnică având în vedere că sumele imputate contestatorului prin titlurile de creanță se află în litigiu, iar în căile de atac se pot dispune măsuri care pot ajunge până la desființarea acestora, că în acest sens ...contestatorul a depus la dosar sentința civilă prin care a fost anulat un alt proces verbal încheiat de reprezentanții APIA prin care i s-a imputat suma de 1.916,63 lei, astfel încât se costată că suma care reprezintă creanța ce se execută silit nu are caracter exigibil și nu este certă”, s-a reținut în motivarea soluției de fond, publicată pe Rolii.

Însă la tribunal, în apel, s-a ajuns la concluzia că APIA nu greșise întru-totul. „Se apreciază fondat apelul formulat în ceea ce privește actele de executare silită emise în baza procesului verbal nr.../ 01.11.2018 (emis pentru creanța bugetară în cuantum de 3.901,73 lei), astfel încât se va admite apelul, se va schimba în parte sentința în sensul că se va admite în parte contestația la executare și se vor anula actele de executare referitoare la recuperarea creanței în sumă de 19.025 lei – cu referire la procesul verbal nr.../ 26.09.2018 de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare încheiat e de APIA – și se vor menține actele de executare efectuate în dosarul menționat referitoare la recuperarea creanței în sumă de 3.902 lei ...urmând a se menține restul dispozițiilor sentinței, inclusiv cele referitoare la restituirea taxei judiciare de timbru, în contextul în care, așa cum s-a arătat, urmează a se menține soluția de admitere a contestației la executare pentru actele de executare silită emise în vederea recuperării și a creanței în cuantum de 19.025 lei”, se mai arată în sursa citată.

Adauga comentariu