Elevii Şcolii Gimnaziale „Ion Cîmpineanu” Câmpineanca, câștigători ai concursului „Prietenii pompierilor”

Astăzi, mai multe echipe de elevi s-au întrecut pentru a demonstra că pot fi buni pompieri, în cadrul concursului „Prietenii pompierilor”, etapa județeană. Concursul s-a desfășurat în Crângul Petrești, unde competitori au fost elevii a cinci școli din județ: trei echipe de fete și cinci echipe de băieți. Competiția a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, iar cei mai buni au fost desemnați elevii Școlii Gimnaziale „Ion Cîmpineanu” Câmpineanca, atât în ceea ce privește echipa de fete, cât și cea de băieți. Pe lângă diplomele înmânate de colonelul Flaviu Chiscop, inspectorul șef al ISU Vrancea, echipajele clasate pe podium au primit premii în bunuri (boxe portabile) achiziționate prin grija Consiliul Judeţean Vrancea. 

Concursul se organizează, în principal, în scopul dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de incendii pentru viaţă şi mediu, promovării atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, precum şi pentru formarea şi dezvoltarea unor trăsături moral-volitive, cum sunt iniţiativa, curajul și spiritul de echipă. Cele trei echipe de fete și cinci de băieți au trebuit să parcurgă trei probe, dintre care una teoretică şi două practice. Prima a fost proba teoretică, ce s-a desfăşurat pe baza unui chestionar tip grilă ce a cuprins 10 întrebări prin care s-a urmărit verificarea cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea temelor cuprinse în tematica de pregătire a elevilor în cadrul cercurilor „Prietenii Pompierilor”. De asemenea, concurenţii au fost punctaţi în urma probelor practice: pista de îndemânare peste obstacole şi proba sportivă-ştafetă de 400 m cu obstacole.

Membrii echipajelor au demonstrat că şi-au însuşit cunoştinţele teoretice dar şi faptul că au formate deprinderile necesare mânuirii corecte a accesoriilor şi aparatelor de concurs. În urma mediei obţinute pe baza punctajului de la cele trei probe de concurs, ocupanţii podiumului pe categorii au fost:
- la fete: locul I – Şcoala Gimnazială „Ion Cîmpineanu” Câmpineanca, locul II – Şcoala Gimnazială „Emil Atanasiu” Garoafa și locul III – Liceul Teoretic ”Grigore Gheba”Dumitrești.
- la băieți: locul I - Şcoala Gimnazială „Ion Cîmpineanu” Câmpineanca, locul II - Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Gugeşti și locul III - Şcoala Gimnazială „Emil Atanasiu” Garoafa.

Echipajul elevilor de gimnaziu de la Liceul Teoretic ”Grigore Gheba” Dumitrești a obținut diplomă de mențiune iar echipajului Școlii Gimnaziale Obrejița i-a fost acordată o diplomă de participare.

Suntem impresionaţi de ambiţia şi spiritul de echipă de care au dat dovadă toţi concurenţii. Mulţumim profesorilor îndrumători care au asigurat selecţionarea şi pregătirea celor mai buni elevi din cadrul unităţilor de învăţământ pe care le-au reprezentat, precum şi reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea pentru preocuparea şi implicarea în desfăşurarea în bune condiţii a concursului. Totodată, aducem mulţumiri conducerii Consiliului Judeţean Vrancea şi Primăriei Municipiului Focşani pentru sprijinul permanent acordat în organizarea şi susţinerea competiţiei”, se arată într-un comunicat al compartimentului de informare şi relaţii publice al ISU Vrancea.
 

Adauga comentariu