După ce instanța a admis că este fiica biologică a unui focșănean evreu, Sorina ex-Plăcintă se judecă cu Primăria Focșani pentru imobilele deținute de acesta

Luptă „care pe care” între Primăria Focșani și Sorina Bucuraș (fostă Plăcintă), după ce aceasta a notificat municipalitatea cu privire la drepturile sale... funciare. Femeia de afaceri vrea ca primăria să îi recunoască dreptul de a cere despăgubiri pentru mai multe proprietăți deținute de tatăl său biologic, un evreu din Focșani. Povestea dosarelor (pentru că sunt mai multe pe această temă) este strâns legată de un alt proces pe care Sorina Bucuraș l-a câștigat în martie anul acesta. După ani de încercări și un prim refuz, instanțele din Focșani au recunoscut oficial că Sorina Bucuraș este fiica lui Simon Mendel. Și, după ce soluția a rămas definitivă, la doar câteva luni, Sorina Bucuraș a notificat primăria.

În mai, Sorina Bucuraș a trimis mai multe notificări Primăriei Focșani, prin care solicita să fie repusă în termenul prevăzut de Legea 10/2001, „în vederea restituirii bunurilor imobile atât în natură, pe vechiul amplasament, cât și prin măsuri reparatorii în echivalent, constând în compensare cu alte bunuri sau servicii”. În total, era vorba de mai multe case și terenuri pe care tatăl său biologic le deținuse în muncipiu înainte de a fi expropriat, imobile amplasate în diferite părți ale orașului, cum ar fi în centru sau în zona Pieței Moldovei. Cel mai probabil, motivarea Sorinei Bucuraș (fostă Plăcintă) a fost aceea că a „sărit” din termen, pentru că abia în primăvara acesti an a avut dovada definitivă că este fiica tatălui său. În acest sens, Sorina Plăcintă spune că „există o împrejurare mai presus de voința mea care m-a împiedicat să formulez cerere pentru imobilele situate în Focșani”.

Din actele aflate la dosar se arată că primăria a răspuns în iunie că „notificarea va fi soluționată doar în cazul în care prezentăm o hotărâre definitivă privind repunerea în termenul prevăzut de Legea 10/2001”. După acest răspuns, Sorina Bucuraș a mers în instanță, unde a solicitat să îi fie recunoscut dreptul de a cere ce i se cuvine de pe urma tatălui său. Ce spune primăria? „Cererea de repunere în termen este inadmisiblă, pentru că persoanele îndreptățite să ceară restituirea imobilelor preluate abuziv de către stat trebuie să notifice unitatea deținătoare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, 14 februarie 2001, termenul prelungindu-se succesiv, împlinindu-se la data de 14 februarie 2004”. În continuare, municipalitatea a arătat că Sorina Plăcintă a avut posibilitatea de a proba că este fiica tatălui său, „nefiindu-i îngrădit dreptul de a se adresa liber justiției. Astfel, considerăm că reclamanta nu a făcut dovada că a existat o imposibilitate subiectivă, reală, perpetută, absolută, de neînfrânt și neimputabilă pentru a formula notifiare în termenul instituit de Legea 10/2001”.

De menționat că în unele dosare instanța i-a respins cererile de repunere în termen, însă au fost și cazuri în care femeia de afaceri a avut câștig de cauză. Și, în situația în care soluția instanței rămâne neschimbată, aceasta înseamnă că, la un moment dat, Primăria Focșani ar putea fi obligată să o despăgubească pe Sorina Bucuraș.

Un exemplu de soluție favorabilă este acela în care instanța a considerat că „din motive temeinice nu și-a putut exercita dreptul înlăuntrul termenului, astfel că entitatea competentă este în drept să soluționeze, pe fond, cererea, deși a fost introdusă după împlinirea termenului. În consecință, Tribunalul reține întrunirea cerințelor de temeinicie. Drept urmare, va admite cererea principală formulată de reclamantă în contradictoriu cu Municipiul Focșani și va dispune repunerea în termenul de a formula notificare conform articolului 22 din Legea 10/2001”, se arată în hotărârea Tribunalului Vrancea din octombrie, care poate fi atacată cu apel.

Adauga comentariu