DGASPC Vrancea ducea anul trecut „în spate” 1.125 de angajați, din care 49 sunt șefi. Cu cât s-a mărit organigrama în ultimii ani și care e impactul bugetar

Când spunem Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Vrancea ne gândim la o instituție mamut, unde lucrează sute de persoane. Și în realitate, chiar așa e. Organizată pe structuri diverse, în funcție de specificul activităților derulate, DGASPC Vrancea oferă servicii sociale cu sau fără găzduire, în comunitate, la domiciliul beneficiarului, la asistent maternal profesionist, în unități de tip rezidențial, în centre de zi, de recuperare, în centre de îngrijire și asistență, atelier protejat. Însă pentru aceasta este nevoie de personal.

DGASPC este „ruptă” în Direcția Protecția Copilului, Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și Alte Persoane Vulnerabile, Direcția Juridică, Contencios și Relații cu Publicul, Birou Adopții, Compartiment audit și Direcția Economică și Resurse Umane. Acest din urmă compartiment susține material nu doar serviciile sociale, ci și structura funcțională a instituției. Pe aici s-a discutat problema materială a instituției, iar în 2018 s-a luat decizia unei rectificări bugetare, care a trecut de votul consilierilor județeni. Suma astfel votată a fost de 151.910.000 lei, însă cea mai mare parte a mers pe serviciile de asistență socială: 85.500.000 lei s-a votat inițial, 84.756.000 lei la rectificare. Bugetul inițial aprobat a fost de 132.481.000 lei, iar la rectificare au crescut sumele alocate pentru cheltuielile de personal și cele pentru bunuri și servicii. Astfel, suma pentru cheltuielile cu bunuri și servicii a ajuns de la 12.281.000 lei la 13.266.000 lei, în timp ce suma pentru cheltuielile de personal a fost rectificată de la 33.127.000 lei la 52.315.000 lei.

Această sumă nu e de mirare, dacă ne uităm la raportările pe anul trecut, din bilanțul DGASPC. Instituția avea angajate nu mai puțin de 1.125 de persoane, adică 1.076 posturi de execuție și 49 de conducere. Cele mai multe posturi sunt prevăzute în schema Direcției Protecția Copilului  - 742, însă ocupate sunt 679. Din acestea, 17 posturi sunt cele de conducere, iar 662 de execuție - 409 fiind asistenți maternali profesioniști.

Ne-am uitat și pe raportul anului 2017, ca o comparație. Și am aflat că la sfârșitul acelui an, structura organizatorică a DGASPC Vrancea avea la Direcția Protecția Copilului 669 posturi (17 de conducere și 652 de execuție, din care 394 de asistenți maternali profesioniști), Direcția Protecția Persoanelor Persoanelor cu Dizabilități - 335 de posturi (15 de conducere și 320 de execuție), Direcţia Juridică, Contencios si Relaţii cu Publicul - 27 de posturi (5 de conducere și 22 de execuție), Direcţia Economică și Resurse Umane - 50 de posturi (8 de conducere și 42 de execuție), Serviciul de Prevenire a Marginalizării Sociale - 9 posturi (8 de conducere și 1 de execuție), Biroul Adopții cu 7 posturi (1 de conducere și 6 de execuție), purtătorul de cuvânt -1 post.

La sfârșitul anului 2017, în evidențele DGASPC Vrancea a fost prevăzut un număr total de 1.291,5 posturi, din care 1.098 posturi ocupate și 193,5 de posturi vacante. Din totalul posturilor ocupate, 47 sunt funcții de conducere și 1.051 posturi de execuție, din care 394 posturi de asistenți maternali profesioniști”, se arăta în bilanțul lui 2017. Totodată, aici se mai arată că buget anual aprobat a fost de 104.957.000 lei, rectificat ulterior la 118.818.000 lei.

Date din anul 2016 nu avem, însă din raportul anului 2015 putem concluziona că, an de an, la DGASPC a crescut atât schema de personal, cât și, firește, bugetul. Totalul aprobat și rectificat în 2015 a fost de 97.441.000 lei, cheltuielile de personal ajungând la acea dată la 20.332.118 lei, plăți efectuate la 31.12.2015.  

Adauga comentariu