Curtea de Conturi, blândă cu Oprișan. Anul 2017 și problemele financiare din CJ Vrancea

S-a mai dus un an și cu el și auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pentru 2017 din curtea Consiliului Județean Vrancea. Față de raportul aferent anului 2016, cel publicat zilele trecute este însă subțirel. La CJ Vrancea nu au fost găsite mari probleme, semn că se lucrează cu simț de răspundere pe toate planurile. O singură abatere, cu un prejudiciu total de 848 mii lei, în ceea ce privește „exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare”. Practic, o nimica toată.

Din datele făcute publice de Curtea de Conturi, sumele aflate la dispoziția CJ Vrancea în 2017 s-au dus în marea majoritate pe cheltuieli de personal, bunuri și servicii, asistență socială și cheltuieli de capital:

Legat de cele constatate în urma auditului financiar, aflăm că instituția nu s-a sinchisit prea mult de recomandările de anul trecut. Astfel, chiar dacă în 2018 Camera de Conturi Vrancea a emis o decizie potrivit căreia anumiți salariați ar fi trebuit trași la răspundere, iar prejudiciile imputate să fie înregistrate în evidența contabilă, acest lucru nu s-a întâmplat. Totodată, spun inspectorii Curții de Conturi, la CJ Vrancea „au fost înregistrate și menținute, în mod nejustificat, în contul contabil „Active fixe corporale în curs de execuție” diverse cheltuieli aferente unor obiective de investiții care fuseseră recepționate și înregistrate în contul „Construcții” analitic „Construcții – drumuri publice”; valoarea înscrisă în procesele – verbale de recepție la terminarea lucrărilor, pentru unele obiective de investiții finalizate nu este cea reală, ea reflectând numai valoarea lucrărilor de construcții-montaj, nu valoarea totală a investiției”.

Totodată, instituția nu a efectuat inventarierea patrimoniului conform legii, spun inspectorii, deoarece „pentru unele active fixe corporale în curs de execuţie, în listele de inventariere nu s-a menţionat pentru fiecare obiect în parte pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului, descrierea amănunţită a stadiului în care acesta se află, dimensionarea pe baza valorii din documentaţie şi în funcţie de volumul lucrărilor executate, constatate la inventariere și de valoarea lucrărilor realizate”. Neinventariat a rămas în 2017 și obiectivul de investiții în curs de execuție „Sistem integrat de informatizare a județului Vrancea”, chiar dacă figura în evidența contabilă în debitul contului „Active fixe corporale în curs de execuție”.

Și anul acesta, Curtea de Conturi ar dori ca CJ Vrancea să recupereze prejudiciile constatate în 2018, dar și să valorifice operațiunea „de inventariere pentru obiectivul de investiții în curs de execuție ,,Porțile Vrancei – Semnale de intrare în Județul Vrancea” în conformitate cu rezultatele operațiunii înscrise în Procesul – verbal de valorificare a inventarierii”.

Adauga comentariu