Cum se sărbătorea 1 Decembrie acum peste 80 de ani. Liga Antirevizionistă Focșani anunța „o mare întrunire românească de luminare a conștiințelor, de protestare și hotărâre”

În ziarele din anul 1936 erau detaliate amănuntele unei întâlniri de 1 Decembrie în Focșaniul acelor ani, pusă la cale de Liga Antirevizionistă Focșani, asociație constituită în perioada interbelică cu scopul de a combate revizuirea tratelor de pace de după Primul Război Mondial. Pe atunci, 1 Decembrie era „ziua când s-a împlinit veleatul Unirei Ardealului cu Patria mumă, o zi strălucitoare în ursita Neamului Românesc”. Nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat, însă cert este că focșănenii erau îndemnați să simtă românește și să își apere țara - după cum se arată în câteva documente existente la Serviciul Județean Vrancea al Arhivelor Naționale. „Se cuvine mai ales astăzi, când răi voitori discută temeiul drepturilor noastre istorice, să ne adunăm laolaltă să prăznuim zilele mari și să protestăm cu ultima energie împotriva acelor cari pun în primejdie hotarele strămoșești. Liga Antirevizionistă vă chiamă în acest scop la o mare întrunire românească de luminare a conștiințelor, de protestare și hotărâre ce avem de luat mâine când vitregia vremurilor ne va chema din nou a ne apăra sfintele și veșnicile noastre hotare. Această scumpă aniversare și întrunire de protestare se ține în ziua de 1 decembrie 1936”.

Acțiunea era anunțată a începe de dimineață: se pleca de la Catedrala Sf. Ioan Focșani, avea loc o „întrunire de protestare la Teatrul Maior Pastia” și o serbare.

Liga Antirevizionistă Română (L.A.R.) avea în fruntea sa elita românească și a luat ființă la 15 decembrie 1933 la Bucureşti. Avea filiale judeţene care organizau conferinţe, publicau studii, memorii, ziare (Universul), cărţi. A organizat manifestaţii populare cu caracter antirevizionist sau a ridicat monumente.

Adauga comentariu