Cum s-a făcut Primăria Andreiașu că nu plătește facturile către Vega, o societate care nici nu putea fi acceptată pentru efectuarea lucrărilor la DC 114. Instanța spune că s-au adunat peste 500 de mii de euro plus penalități

Facturile neachitate le-au ajuns din urmă pe autoritățile din Andreiașu, care au fost obligate de instanță să achite către Vega 93 fix 2.572.713,63 lei plus alte penalități, după contractul de lucrări la DC 114. Vega a fost în acest contract „omul din umbră”, licitația fiind câștigată în urmă cu mai bine de trei ani de fapt de către Citadina 98, într-o frumoasă asociere. Chiar dacă Citadina apare ca titular al asocierii, procesul la Tribunalul Vrancea a fost deschis de Vega - societate aflată de peste 5 ani în reorganizare judiciară. Cert este că Primăria Andreiașu este bună de plată, conform soluției tribunalului, care nu a fost contestată până în acest moment.

„Obligă pârâtul debitor la plata sumei de 2.572.713,63 lei cu titlu de preț contravaloare lucrări: penalități contractuale de 0,02 % pe fiecare zi de întârziere calculate de la scadența fiecărei facturi până la 24.05.2019 și penalități contractuale calculate pe fiecare zi întârziere până la data achitării integrale a sumelor datorate conform contractului”, se arată în soluția instanței.

Și probabil nici nu va fi vreodată atacată soluția pronunțată, în condițiile în care în timpul procesului „pârâta (UAT Andreiașu de Jos - n.r.) nu a formulat întâmpinare și nu a propus probe în apărare”. Nu că primăria nu știa de proces sau de datorie. La câteva luni de la formarea dosarului, chiar a achitat o parte din datorie - adică 65.158 lei. Așa s-a și ajuns la suma stabilită de instanță, deoarece inițial datoria reclamată era ceva mai măricică.

În primăvara acestui an, Asocierea Citadina 98 SA și Vega 93 SRL prin Vega 93 a solicitat ca instanța să constate că Primăria Andreiașu are să îi dea 2.677.871,63 lei - contravaloarea lucrărilor efectuate, dar și penalități contractuale de 0,02% pe fiecare zi de întârziere calculate la 114.624,60 lei.

Vega 93 SRL, în calitate de executant în cadrul Asocierii Citadina 98 SA&Vega 93 SRL, a efectuat lucrări pentru pârâta-debitoare conform contractului de lucrări 3350/23.09.2016 drept pentru care respectiva s-au emis facturile fiscale ... în valoare neîncasată de 2.677.871,63 lei. În repetate rânduri, a notificat pârâtul-debitor cu privire la creanța scadentă și neachitată”, se arată în motivarea soluției, așa cum apare pe Rolii.

Povestea a început în toamna anului 2016. Primăria avea bani prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, a scos lucrările la licitație, pentru ca părțile să încheie un „contract de executare lucrări respectiv asfaltarea DC 114 de la km 0,00 la km 4.500, prețul convenit fiind de 4.329.698 lei la care se adaugă TVA 895.939,60 lei, durata acestuia fiind de 12 luni”, se arată în aceeași sursă.

De fapt proiectul în întregul său presupunea reabilitarea DC 114, construirea unei grădinițe cu două săli de clasă și amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea Festivalului Tradițional „Focul Viu” din Andreiașu de Jos. În 2017 însă, presa locală scria că din lucrările efectuate cam la jumătate, AFIR decontase abia o primă tranșă, astfel încât primăria plănuia să facă un împrumut bancar. Când fusese licitat contractul, primăria era condusă de vechiul edil, Ionel Budeanu, lucrările fiind luate „moștenire” de câștigătorul alegerilor din 2016, Vasilică Cristian.

La acest contract de lucrări s-au încheiat trei acte adiționale, respectiv actul adițional nr. 1/27.09.2017, nr. 2/10.10.2017 ș i nr. 3/02.04.2018 toate însușite prin semnătură și ștampilare de către părți. Din contractul de executare de lucrări nr. 3461/12.04.2017 aflat în copie la dosarul cauzei Tribunalul va reține că între reclamanta din prezenta cauză Asocierea Citadina 98 SA și Vega 93 SRL în calitatea de contractant și Vega 93 SRL în calitate de executant s-a încheiat acest contract în baza căruia executantul se obliga să execute, finalizeze și să remedieze orice defect pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltarea DC 114 de la km 0,00 până la km 4.500 – contract de lucrări 3350/23.09.2016”.

Prețul stabilit a fost de 4.329.698 lei la care se adaugă TVA în valoare de 895.939,60 lei care trebuie plătit de către contractant către executant. La acest contract s-a încheiat un act adițional 1/27.09.2017, atât contractul cât și actul adițional fiind asumate de părți prin semnătură și ștampilare. ...pârâta nu a contestat în nici un fel suma datorată atât ca debit principal cât și penalități contractuale, ci a început să mai achite din această sumă, fapt recunoscut și de reclamantă care prin precizările la acțiune din data de 21.06.2019 a înțeles să-și reducă cuantumul pretențiilor solicitate”, se mai arată în motivarea preluată de Rolii.

Contractul buclucaș

Cele 4 milioane de lei nu au fost dorite doar de Citadina în 2016, atunci când a fost scos contractul de lucrări la licitație. Interesate au fost alte două societăți, însă doar oferta Citadina a fost considerată admisibilă. Așa că a rămas ca Citatina - de fapt Vega, să facă lucrările cât mai bine. În mod normal, Vega singură n-ar fi putut câștiga această licitație. Potrivit legislației, „autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

...

c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;

c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia”.

Or Vega este într-o procedură de insolvență, pe care și-a cerut-o în 2014. În noiembrie, instanța i-a și admis cererea, iar de atunci se tot calculează ce și cât primește fiecare creditor din zecile de societăți și autorități care s-au adunat pentru o felie din Vega. Nu e un secret că Vega e datornică inclusiv la primării, ceea ce ne duce cu gândul la litera c) de mai sus. Printre creditorii Vega sunt Primăria Umbrărești, municipiul Galați, municipiul Slatina, Unitatea Administartiv Teritorială Vrancea sau UAT Odobești. Bine, unii au cam pierdut trenul: „Respinge cererea de intervenţie principală formulată de UAT Odobeşti ca inadmisibilă. Respinge cererea de repunere în termenul de introducere a declaraţiei de creanţă, formulată de UAT Vrancea, ca lipsită de obiect”, decidea instanța la unul din termene.

Frumos este și că printre creditori sunt companii de apă din diferite orașe - adică tot un soi de buget, ba chiar și la Compania Națională de Investiții. Cireașa de pe tort este alta: chiar Citadina s-a înscris la masa credală, ca cesionar al unei unități bancare. Citadina, al cărei acționar a controlat și Vega în vremurile de glorie: Corneliu Istrate, considerat regele asfaltului din județul Galați. Fiecare cu regele său, până la urmă.

Adauga comentariu