Culisele retrocedării Caselor „Macridescu-Carnabel”, bijuteriile arhitecturale ale Focșaniului

Este din ce în ce mai clar că în locul în care acum încă mai putem vedea ceea ce a mai rămas din Casele Macridescu-Carnabel nu mai rămâne nimic. În mai, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a pierdut orice speranță să mai întoarcă ceva din decizia din anul 2005 în urma căreia casele de pe Cuza-Vodă 4-6 au fost restituite în natură, astfel că proprietarii „dezvoltatori imobiliari” își pot vedea mai departe de intenția de a curăța locul.

În ultimul an, Curtea de Apel Galați a judecat nu mai puțin de două cereri de revizuire introduse de IȘJ Vrancea împotriva lui Alexandru Cristian Carnabel (în prezent decedat), Raemy Daniela Carnabel și Claudia Cezarina Constantinescu, ambele respinse ca inadmisibile. În soluția din 2018 se arată că „revizuienta solicită retractarea deciziei de restituire a unui imobil în baza Legii nr. 10/2001 deoarece a descoperit ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive înscrisuri în Arhivele Statului ce atestă că autorul intimatelor nu ar fi fost îndreptăţit la măsurile reparatorii prevăzute de acest act normativ (Legea 10/2001). ...Înscrisurile descoperite în Arhivele Statului nu reprezintă „înscrisuri noi” în sensul art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă de la 1865 pentru că nu a existat o împrejurare mai presus de voinţa părţilor să le înfăţişeze”.

Aici se făcea referire la faptul că moștenitorul Carnabel nu depusese chiar toate actele existente la Arhive, ci doar ceea ce i-a profitat. Cele două corpuri de clădire în care au funcţionat Grădiniţa 21 şi Palatul Copiilor au fost construite cel mai probabil în aceeași perioadă - anul 1892, însă istoria este diferită. Mai mult, se pare că niciuna dintre ele nu mai aparținea familiei Macridescu în momentul în care au fost confiscate de stat.

Astfel, imobilul de pe strada Cuza Vodă nr 4 a fost cumpărat de Elena și General Dr. Macridescu, existând în arhive un act vânzare cumpărare autentificat de Tribunalul Putna, transcris sub nr. 540 din 25 februarie 1919. Ulterior, pe 20 februarie 1942, a fost autentificat la Tribunalul Ilfov un alt act similar: moștenitoarele au vândut Statului Român –Ministerului Agriculturii și Domeniilor. Fiind în proprietatea statului, acest imobil nu a fost naționalizat și nu a mai făcut obiectul Decretului 92/1950, nefiind trecut în anexele acestui act. Pe de cealaltă parte, imobilul din strada Cuza Vodă nr 6 a fost cumpărat în martie 1920 de Banca de Scont a României și naționalizat de acest proprietar pe baza Decretului 92/1950.

Până anul trecut însă, așa cum se arată și în documentul de mai sus, multe s-au întâmplat. În 2004, Alexandru Carnabel a introdus o acțiune în instanță prin care solicita ca autoritățile locale să îi restituie în natură imobilele de pe Cuza-Vodă, iar inițial soluția Tribunalului Vrancea a fost de a respinge cererea.

Reclamantul a arătat că imobilul a aparținut lui Macridescu Ioan conform actului eliberat de Arhivele Naționale Vrancea, cu adresa 270/13.08.2001, iar moștenitori ai autorului (decedat la data de 18.02.1935) au rămas două fiice, respectiv Carnabel Ecaterina, decedată la 22.07.1963, și Brătescu Elena, decedată la 23.10.1969. Reclamantul a arătat că este moștenitorul Ecaterinei Carnabel, în calitate de nepot de fiu, și al Elenei Brătescu, în calitate de nepot. Imobilul a trecut în proprietatea statului în mod abuziv, fără niciun titlu, așa cum rezultă din adresa emisă de Arhivele Naționale... Prin sentința civilă nr. 3/13.01.2005 pronunțată de Tribunalul Vrancea, s-a respins excepția privind necompetența teritorială a acestei instanțe ca neîntemeiată. S-a respins ca prematur introdusă acțiunea civilă. Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a motivat referitor la excepția necompetenței teritoriale că unitatea deținătoare este Inspectoratul Școlar al Județului Vrancea, care are personalitate juridică, iar competența aparține secției civile a tribunalului în a cărui circumscripție teritorială se află sediul unității deținătoare. A reținut instanța de fond că reclamantul... nu poate să invoce culpa pârâtei în nerespectarea termenului de 60 de zile stabilit de lege pentru emiterea dispoziției sau deciziei motivate, iar procesul verbal nu poate fi atacat în justiție înainte de emiteresa deciziei de către conducătorul persoanei notificate”, se arăta pe scurt în hotărârea tribunalului.

Concluzia ar fi că la tribunal nu au fost verificate actele depuse de cei care voiau casele, ci s-a discutat mai multe pe marginea procedurilor. În aprilie 2005 însă, CA Galați a dat o decizie care ulterior a rămas definitivă. Atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, soluția a fost menținută, întrucât acțiunea s-a constatat a fi perimată.

Era decembrie 2008 când s-a finalizat totul, după ce recursul fusese depus în termen, însă fusese suspendat în 2006, ca urmare a faptului că Alexandru Carnabel murise și nu se dezbătuse încă moștenirea. Însă până în 2008 s-a mai întâmplat ceva. După câteva luni de la soluția Curții de Apel Galați, Primăria Focșani dă o dispoziție „privind restituirea în natură a imobilului în suprafață de 385 mp și teren în suprafață de 1.404 mp situat în Focșani, strada Cuza-Vodă nr. 4-6 (fostă 34), domnului Carnabel S. Alexandru-Cristian”.

IȘJ Vrancea a dispus însă restituirea efectivă în decembrie 2009, tot printr-o dispoziție: „se restituie în natură imobilul compus din corpul de clădire în suprafață de 851 mp și teren în suprafață de 3.329 mp ...doamnei Carnabel Elena Cleopatra și Carnabel Raemy Daniela, moștenitoarele defunctului Carnabel Alexandru Cristian”.

Nu știm exact care a fost circuitul caselor „în natură” și ce proprietari au avut timp de 10 ani. Cert este că în 2012, casele erau în proprietatea afaceristului Victorel Istrate și a soției sale, Silvia. Aceasta pentru că în acel an Consiliul Județean Vrancea a fost invitat să își exercite dreptul de preemțiune asupra caselor (pe principiul ia-o tu sau o dau altuia), iar cei care făcuse oferta erau cei doi de mai sus. La acea dată, CJ Vrancea a decis să nu își exercite dreptul „de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Macridescu din municipiul Focşani, str. Cuza Vodă nr. 4-6, aflat în proprietatea domnului Istrate Victorel şi doamnei Istrate Silvia”.

Însă, chiar dacă nu mai era în posesia lor, familia Carnabel nu s-a lăsat cu una cu două: a chemat în judecată IȘJ Vrancea pentru a obține ceva despăgubiri pentru faptul că nu a putut folosi clădirile și terenul pe care instanțele și autoritățile locale i le puseseră la dispoziție din pix. În 2016, instanța a respins „acţiunea privind dspăgubirile reprezentând lipsa de folosinţă a imobilului pentru perioada 21.07.2010-30.12.2011 ca prescrisă. Respinge acţiunea privind despăgubiri reprezentând lipsa de folosinţă a imobilului pentru perioada 30.12.2011- 2.07.2013 ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiate excepţiile lipsei de interes a chematului în garanţie Palatul Copiilor şi a inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie formulată de Palatul Copiilor, excepţii ridicate de reclamante. Respinge ca rămase fără obiect cererile de chemare în garanţie formulate de I.S.J. Vrancea şi Palatul Copiilor. Obligă reclamantele către chematul în garanţie palatul Copiilor la plata sumei de 2.500 lei cheltuieli de judecată”.

Câțiva ani mai târziu, în 2015, casa avea din nou un alt proprietar, tot pe familie: Plăcintă. Nu, nu doamna fost parlamentar PDL. Și știm asta pentru că atât CJ Vrancea cât și Primăria Focșani au spus „pas” ofertei făcute de soții Sorin Nicolae Plăcintă și Adina Maria Plăcintă. E adevărat, în februarie 2015, primăria a crezut că poate face față financiar achiziționării caselor și chiar anunță că își va exercita dreptul de preemțiune.

Ulterior, afacerea pică, iar CJ anunță din nou că nu își exercită dreptul de preemțiune.

În prezent, proprietarii sunt aceeași și nu prea. Cert este că serviciul de urbanism al Primăriei Focșani a dat un prim aviz pentru „desființare parțială clădire - Casa Macridescu Carnabel”. Certificatul de urbanism a fost eliberat la cererea SC Exclusive Pro Estate, prin reprezentantul său, Marian Cezar Cristian. Acesta este căsătorit cu una dintre fiicele omului de afaceri Victor Istrate.

Exclusive Pro Estate, societatea care deține în prezent casa monument istoric, este înființată în urmă cu doi ani de fiicele afaceristului Istrate - Raluca Istrate și Alexandra Cristian. Anul acesta, în societate au fost primiți soții Plăcintă (doamna fiind executor judecătoresc în Brăila), după ce aceștia și-au adus ca aport în natură o proprietate pe care o aveau, „imobilul - monument istoric Casa Macridescu, LMI VN-II-m-B-06415, datată din anul 1892, monument istoric declasat parțial”.

Adauga comentariu