Culisele restituirii Casei Zaharia din Focșani. Imobilul a fost preluat abuziv de autorități, dar și cu ajutorul unui fals. Primăria Focșani speră să întoarcă hotărârea definitivă și să păstreze casa avocatului Tomulescu

În aprilie anul acesta, Primăria Focșani pierdea definitiv și irevocabil Casa Zaharia - fosta Grădiniță nr 11 din municipiu, în favoarea moștenitorilor avocatului Gheorghe (Ghiță) Tomulescu. Casa acestuia fusese scoasă la licitație în 1954, după ce statul pusese tunurile pe cei considerați „chiaburi” și mărise într-atât taxele și impozitele încât aceștia nu au mai reușit să plătească și s-a ajuns la executare silită. În plus, în timpul procesului intentat în 2016 de moștenitorii lui Tomulescu s-a descoperit că totul se bazase pe un fals: avocatul nu știuse despre procesul în urma căruia casa îi fusese scoasă la licitație și astfel nu își făcuse apărări în dosar!

Gheorghe (Ghiță) Tomulescu a fost pe vremuri un om de vază în Focșani. Avocat de renume și chiar prefect la un moment dat, a rămas însă sărac lipit pământului în anii 50, în care prigoana asupra „chiaburilor” a atins cote maxime. Înainte de a-i fi scoasă casa la vânzare apare Decretul 124/1952, prin care se urmărea „îngrădirea elementelor numite chiaburi”. Într-adevăr, erau vizați preponderent țăranii și pământurile acestora, însă nici „chiaburii orășeni” nu au scăpat brațului lung al legii acelor ani.

Odată cu venirea comuniștilor în România, chiaburii erau considerați răul suprem: prezentați ca cea mai bogată clasă socială care îi asuprea pe săraci. Chiabur era cel care avea terenuri agricole mai mari, era mic afacerist (proprietarii de batoze, de cârciumi, de mici prăvălii, de moară sau chiar ai unui cazan de ţuică etc.), avea o anumită origine, stare materială generală mai bună în raport cu ceilalţi sau chiar și după o opinie politică exprimată public. Așa că s-a trecut la atac. Mai întâi s-a declanşat o campanie de presă împotriva chiaburilor, apoi, în şedinţa plenară a CC al PMR desfăşurată între 3-5 martie 1949, s-a decis declanşarea colectivizării şi luarea unor măsuri de constrângere a chiaburilor: îngrădirea lor economică, micşorarea influenţei lor sociale, excluderea lor din conducerea cooperativelor săteşti. Îngrădirea economică - la care ne referim aici - s-a realizat prin cote şi impozite mărite (cu cca 20-50%). Dacă chiaburii nu le puteau plăti erau citaţi în tribunal, cu consecința condamnării la amendă, închisoare, muncă silnică, deportare sau confiscarea averii.

Cei considerați chiaburi erau supraimpozitați până nu mai aveau de unde plăti pentru ca statul să aibă aparența unei legalități atunci când punea mâna pe proprietățile acestora. Nu de puține ori cu ajutorul unor falsuri, lucru dovedit peste 60 de ani mai târziu, în timpul procesului pe care moștenitorii lui Tomulescu l-au introdus pentru a recupera casa-monument istoric de pe strada Simion Bărnuțiu din municipiu.

În martie 1954, Secția Financiară a Regiunii Bârlad, Raionul Focșani - Orașul Focșani atrăgea atenția că avocatul Ghiță Tomulescu era mult în urmă cu achitarea impozitelor și taxelor locale și că refuza orice comunicare sau plată. La acel moment, lui Tomulescu i se imputau taxe și alte venituri cuvenite bugetului în sumă de 29.213,68; 5.132,95 și 9.867 lei datorate „pe baza Legii D. (decretului)124/1952”, începând cu 1 ianuarie 1953. Primele două sume erau datorate pentru perioada 1 ianuarie 1953 - 31 decembrie 1953 și trebuiau plătite cel târziu până pe „1 noembrie 1953”! A treia sumă reprezenta taxe și impozite calculate pentru 1 ianuarie - 31.III.1954, iar termenul de plată era 31 martie 1954.

 „Deși s-a înmânat înștiințarea de plată la data de 8.III 1954 și avertismentul de plată la data de 19 martie 1954, totuși până în prezent contribuabilul nu a achitat sumele datorate. În baza acestor constatări și potrivit decretului nr 244 publicat în B. Of. Nr. 117 din 12 decembrie 1951, cerem ca judecătoria Populară să pronunțe hotărârea prin care să încuviințeze vânzarea imobilului”, se arată într-o adresă a Secției Financiare a Regiunii Bârlad, Raionul Focșani - Orașul Focșani din 31 martie 1954.

O lună mai târziu, în aprilie 1954, se ajunge în instanță și, chiar dacă debitorul era avocat, culmea, nu și-a făcut niciun fel de apărare iar imobilul a fost scos la licitație fără niciun fel de impediment. Casa a și fost adjudecată de autoritățile locale, rapid, fără efort. Aveau hotărârea de la tribunal în spate, totul avea o aparență legală. Cu toate acestea, în vremurile noastre, documentele anilor 50 au ridicat suspiciuni. De ce avocatul Tomulescu nu se prezentase la propriul proces? Aceasta era de altfel consemnat și în încheierea din 16 aprilie a Tribunalului Focșani: „la apelul nominal a răspuns reclamanta reprezentată prin tovarășul... lipsă debitorul”.

Prin această sentință civilă, numărul 136, se încuviințase „cererea Secțiunii Financiare oraș Focșani pe care o autorizează a scoate la vânzare prin licitație, imobilul situat în Focșani, strada Simion Bărnuțiu nr 11, proprietatea debitorului Ghiță Tomulescu pentru acoperirea impozitelor datorate statului”.

Tomulescu nu își făcuse nicio apărare și nu atacase sentința, deși se susținea că fusese citat legal. În realitate însă, semnătura de pe citație nu îi aparținea. „Adeverința” cu pricina este datată 7 aprilie 1954: „Subsemnatul Ghiță Tomulescu din comuna Focșani strada Longinescu 2, adeveresc că astăzi 7 aprilie 1954 am primit citațiunea nr 2 a Tribunalului Focșani cu termenul de judecată la 16 aprilie 1954”. Numai că semnătura a ridicat mari semne de întrebare: nu avea nicio legătură cu cea pe care ani mai târziu avocatul Tomulescu o folosește într-o cerere scrisă de mână și adresată tovarășului președinte al Tribunalului Focșani.

Pe 26 februarie 1960, Ghiță Tomulescu, licențiat în drept, atunci în vârstă de 84 de ani, avea nevoie de o hârtie care să certifice că imobilul de pe Simion Bărnuțiu îi fusese scos la licitație. „Tovarăș președinte... cu respect rugăm să bine voiți a-mi elibera o copie după dosarul nr 519/954 Trib. Oraș Focșani prin care a dat pronunțarea pentru vânzarea imobilului ce a fost scos la licitație publică de către Secțiunea Financiară oraș Focșani pentru neplata impozitului agricol. Această copie fiindu-mi necesară la Regiunea Galați, unde mă găsesc în contestație pentru recalcularea drepturilor de pensie”, se arată în documentul semnat de avocatul Tomulescu, care se încheie în spiritul acelor vremi: „Luptăm pentru pace”.

În 2018, în cadrul dosarului deschis de moștenitorii lui Tomulescu, s-a încuviințat o expertiză, care a stabilit că semnătura de pe acea citație nu era cea a avocatului. Și așa nu a mai existat niciun dubiu că imobilul trebuia dat înapoi celor în drept. „Admite cererea principală şi cererea de intervenţie. Anulează dispoziția nr.3223/2.03.2016, emisă de Primaria Municipiului Focşani. Dispune restituirea în natură către reclamanți şi intervenientul principal, în calitate de moștenitori ai defunctului Tomulescu Gheorghe, a imobilului casă și teren aferent, situat în Focşani, str. Simion Barnuţiu nr.9 (fosta str.Lahovari nr.13)”. Hotărârea a rămas definitivă, însă cu toate acestea Primăria Focșani a făcut o cerere de revizuire, care se va judeca în septembrie.

Adauga comentariu