Comuna Ciorăști - abateri estimate la peste 16 milioane de lei în urma auditului Camerei de Conturi Vrancea!

Auditul Camerei de Conturi Vrancea a făcut o „vizită” și în comuna Ciorăști. În perioada 2 octombrie – 12 noiembrie 2019 organele de control au verificat conturile anuale de execuție bugetară pentru anul 2018. Potrivit raportului instituției, s-a constatat că administrația locală a înregistrat venituri suplimentare estimate la 387.000 lei, prejudicii de 9.000 de lei și abateri financiar-contabile în valoare de 16.341.000 de lei, adică 3.426.217 euro.


Astfel, în urma urma auditului, a reieșit că stabilirea, evidențierea și urmărirea încasărilor veniturilor bugetare s-au făcut într-un mod defectuos, suma estimată a abaterii la acest capitol fiind de 441.000 de lei. Printre altele, primăria a stabilit în mod eronat impozitul aferent clădirilor, creanțele bugetului local nu corespundeau cu cele din evidența fiscală, penalitățile pentru plata cu întârziere a veniturilor din concesiuni/încasări nu fuseseră înregistrate, urmărite și încasate.


Calitatea gestiunii economico-financiare a fost alt obiectiv urmărit de auditul Camerei de Conturi Vrancea. La acest capitol, organele de control au estimat valoarea abaterilor la 16.296.000 de lei. Neregulile, trei la număr, au rezidat din faptul că patrimoniul Primăriei Ciorăști a fost inventariat cu încălcarea anumitor prevederi legale în domeniu iar activele corporale aflate în patrimoniu nu mai fuseseră reevaluate din 2013.


De asemenea, organele de control au constatat că „drepturile salariale realizate în perioada iunie – decembrie 2018 de către unii salariați au fost mai mari decât prevede legislația în vigoare, respectiv peste nivelul indemnizației lunare realizate de viceprimarul comunei”. Cu alte cuvinte, acesta și-a tras ceva „cașcaval” necuvenit.


Prin urmare, potrivit raportului Camerei de Conturi Vrancea, opinia de audit a fost: „Datorită efectelor denaturărilor constatate, situațiile financiare nu au reprezentat fidel performanța financiară a entității, în consecință a fost exprimată  - Opinie contrară – ”.

 

Adauga comentariu