CJ Vrancea ține cu dinții de imobilele din stațiunea Soveja, însă a mai pierdut o construcție în fața SIND

Epopeea proprietăților din Stațiunea Soveja continuă. Consiliul Județean Vrancea se scuză că ba nu le are, ba că da, ba că cine le cere nu are dreptate... cert este că, în urmă cu câteva zile, încă o construcție din zonă a fost reconstituită altcuiva. De această dată, SIND România București, din care fac parte organizațiile sindicale CNSLR Frăția, CNS Cartel Alfa, BNS și CDSR, solicita ca instanța să oblige CJ Vrancea la modificarea și completarea Hotărârii CJ 49/03.04.2014, „în sensul includerii în conținutul acesteia a suprafețelor de teren aferente unor construcții care nu se regăsesc în Anexa 1, precum și recunoașterea existenței dreptului de superficie gratuită asupra terenului în suprafață de 169.266 mp, deținut în Stațiunea Soveja, constituit în baza Decretului Consiliului de Stat al RSR 176/1969 și a dreptului de superficie gratuită asupra terenului în suprafață de 5,3 ha, constituit în baza Decretului Consiliului de Stat al RSR 213/1978”. Ca o paranteză, odată cu noul site al CJ Vrancea și „transparentizarea” activității, hotărârile anterioare anului 2016 nu mai există pe nicăieri. Practic nici nu interesează pe cineva ce s-a dat sau cui!

Aceste imobile la care se face referire - se explica în acțiune - au fost date inițial Uniunii Generale a Sindicatelor din România, al cărei succesoare este SIND. În acest sens, a fost înregistrat un dosar la Tribunalul Vrancea pe 19.12.2014, însă SIND a cerut strămutarea, considerând că niciodată în județul condus de Marian Oprișan nu va izbuti să aibă câștig de cauză. Că este așa sau nu, greu de stabilit. Numai că la Curtea de Apel Galați s-a admis cererea de strămutare, în aprilie 2015, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului Brăila, Secţia contencios administrativ şi fiscal. Aici a și fost soluționat, zilele acestea. „Admite în parte acţiunea. Modifică hotărârea nr. 49/03.04.2014 emisă de pârât în sensul includerii în anexa I a drenului de apă situat pe terenul în suprafaţă de 10.000 mp. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare”.

În acțiune se specifica negru pe alb și despre ce construcții este vorba. Printre ele, Vila 4 Căprioara, Vila 6 Mestecăniș, o anexă a terasei Zboina șamd. Practic, SIND nu a câștigat mai nimic:

 

Apărarea solidă a CJ Vrancea a fost inițial aceea că nu are calitate procesuală pasivă. Adică nu Consiliul este în măsură să dea ceva SIND: terenul de 5,3 hectare nu aparține domeniului public sau privat al județului Vrancea. „În ceea ce privește cererea de recunoaștere a existenței dreptului de superficie gratuită asupra terenului în suprafață de 169,266 mp, aferent Stațiunii Soveja, aceasta este una neîntemeiată”, în condițiile în care „SIND este o societate comercială cu răspundere limitată și nu o instituție de utilitate publică, sau o persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică pentru a beneficia de dare în folosință gratuită”. Cu toate acestea, în apărare, CJ Vrancea a făcut referire la o soluție a instanței din Buzău, unde SIND a primit unele proprietăți din Soveja, dar fără terenurile de sub ele:

Instituția noastră nu avea posibilitatea să recunoască un drept de superficie pentru întreaga suprafață de teren, ci doar pentru suprafețele de teren aferente construcțiilor, pentru a-i permite reclamantei să-și administreze construcțiile pe care le deține cu titlu de proprietate”, se explică în întâmpinare. Mai mult decât atât, CJ Vrancea spune că pe acest capăt de cerere îi este imposibil să facă ceva: „o parte din construcții au fost restituite vechilor proprietari, iar o altă parte au pierit ca urmare a degradării lor... Singurele construcții ce pot fi trecute în anexa hotărârii sunt Vila 4 Căprioara, terenurile de sport și semnalul de piatră, dacă reclamanta demonstrează că acestea au fost construite în baza unei autorizații de construire”, se mai arăta în întâmpinarea CJ Vrancea.

Că Soveja este distrusă, știm cu toții:

Dosarul, după cum am arătat, s-a soluționat doar în primă fază, ambele părți putând ataca însă hotărârea.

Adauga comentariu