Ce taxe și impozite vom plăti în 2019. Modificări la Evidența Persoanelor și la Direcția de Dezvoltare: 800 de lei pentru divorțul pe cale administrativă, 300 de lei pentru o groapă la cimitir

Consilierii locali din municipiu vor discuta mâine despre taxele și impozitele pe care le vor plăti focșănenii începând de anul viitor. Pe ordinea de zi a ședinței de CL Focșani este și proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019. Din cifrele înșiruite ar reieși că rămân neschimbate impozitul și taxa pe clădiri, pe terenuri, pe mijloace de transport, taxele pentru eliberarea de certificate, avize și autorizații, eliberare atestate, taxele pentru mijloacele de reclamă și publicitate șamd. Găsim totuși în plus o taxă de 20 de lei „pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării”. Din 2019 se vor plăti taxe de 30 de lei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - în ziua solicitării, 50 de lei - în cazul persoanelor juridice. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare contra sumei de 250 lei (plus contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism), iar cea pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență - în 5 zile lucrătoare - este de 500 lei, la care se adaugă contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire.

Modificări consistente sunt însă la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, după cum și anunțase de aseară primarul. Aici s-a terminat cu boieria, fiind introduse nu mai puțin de 6 taxe. Cea mai mare, în cunatum de 800 de lei, trebuie achitată de la anul pentru „constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă din cadrul SPCLEP Focșani”. Totodată, o taxă de 300 de lei se plătește pentru „procesarea și analizarea dosarului în vederea soluționării cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă”. În ceea ce privește Direcția de Dezvoltare, Servicii Publice, aici practic au rămas aceleași tarife, însă reunite în mai puține taxe.

Alte modificări sunt preconizate în ceea ce privește taxele aplicate de Compartimentul autorizare agenți economici și Compartimentul transport urban, dar numai pentru anumite acte eliberate persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor familiale, întreprinderilor individuale și persoanelor juridice.

Adauga comentariu