Ce se mai aude prin orașe: Mărășeștiul vrea să asigure o masă caldă elevilor. Edilul din oraș, care conduce o afacere de profil, asigură că procedura de acordare a contractului va fi transparentă

Consilierii locali din Mărășești au adoptat recent un proiect prin care s-a aprobat „acordarea unui suport alimentar sub formă de masă caldă, în regim catering, pentru elevii Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu” din oraș, proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale, a Administrației Publice și Fondurilor Europene. După ședința din 13 martie, pe site-ul primăriei au apărut detaliile legate de proiect, precum și de procedura de licitație prin care se vor atribui serviciile de catering.

Interesant este că primarul din Mărășești are o afacere pe care o conduce, iar localnicii știu că unul dintre restaurantele din sărăcăciosul oraș al Vrancei este al acestuia. Cu toate acestea, societatea la care declară că este acționar unic, Valerio Prestal SRL, apare ca având obiect de activitate „comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”. Aceasta în ciuda faptului că, la absolut toate evenimentele care au loc la restaurantul respectiv, cel puțin unul dintre membrii familiei Chitic este acolo, pentru a supraveghea lucrurile.

Potrivit declarației de interese, edilul din Mărășești este acționar unic la Valerio Prestal SRL, de unde a încasat în 2007 un venit de 20.000 lei. Cu toate acestea, în nicio declarație completată de primarul Valerică Chitic după ce a intrat în administrație nu apare vreun venit generat de această activitate.

Și, în acest context, amintim că în procedura operațională pentru viitorul contract de catering se încearcă reducerea bănuielilor că va fi cineva favorizat: „pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă re obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici”. Totul la vedere, cum ar veni. Poate nu va fi la vedere ca restaurantul primarului, totuși.

Proiectul care se va desfășura la Mărășești - o idee foarte bună de altfel, este inclus într-unul la nivel național, care beneficiază de o finanțare totală de 233.328,48 lei fără TVA, sursa fiind programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniveristar de stat. Termenul limită de primire a ofertelor la Primăria Mărășești este 28 martie anul acesta, iar criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai scăzut.

Contractul de finanțare a fost semnat în august 2017 sub egida „acțiuni strategice pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din orașul Mărășești, proiect implementat în parteneriat cu trei entități juridice”. Contractul de catering nu conține încă prețul la care se vor învoi părțile, dar am aflat din clauze că cel care va câștiga trebuie să asigure livrarea zilnică „a câte 728 porții pentru 728 de beneficiari către Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Școala Gimnazială, „Ecaterina Teodoroiu”, Grădinița „Lizuca”, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin normele de hrană prevăzute în legislaţia în vigoare, în perioadele convenite, respectiv masa de prânz.

Comanda pentru numărul de porții ce vor trebui preparate și servite se va face zilnic până la ora 9:00 și va fi valabilă pentru masa de prânz. Numărul de porţii comandate zilnic se va realiza în funcţie de prezenţa zilnică a copiilor. Achizitorul se obligă să efectueze plata către furnizor în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data primirii facturii la sediul Achizitorului, pe baza facturii fiscale și a Procesului Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă fără obiecțiuni, semnat de reprezentantul Furnizorului și de reprezentantul Autorității Contractante”.

 

Adauga comentariu