Ce s-a întâmplat cu Sibarex, societatea înființată special pentru construcția canalului Siret-Bărăgan. Aflată în faliment de mulți ani, lichidator judiciar este fiul unui focșănean condamnat în 2006 pentru înșelăciuni, inclusiv în dauna Sibarex

Probabil nu mulți știu care este povestea Sibarex, cunoscută în județ ca o societate pe care te puteai baza în trecut atunci când aveai lucrări de construcție. Inițial, în 1987, Sibarex a fost înființată de Trustul de Construcții Hidrotehnice Speciale Bucuresti, cu scopul construirii canalului de irigații Siret - Bărăgan. De aici și numele. Abia în 1985 s-au început lucrările la ceea ce este încă o importantă investiție în agricultură, în domeniul irigațiilor: unirea printr-un canal a barajului de la Călimănești, Vrancea, cu Lacul Dridu, lalomița. Numai că din cei 198 de kilometri, Sibarex a finalizat mai nimic. Adică statul nu a fost în stare să susțină ceea ce începuse. Mare surpriză!

Sibarex a continuat însă să existe mulți ani, s-a fărâmițat în mai multe societăți, una dintre ele fiind Sibarexul de azi. A avut contracte de lucrări, bani au fost, iar acționarii au dus-o bine mulți ani. Mai mult decât atât, acţiunile Sibarex se tranzacţionau la BVB sub simbolul SIBX. Acum, totul este de domeniul trecutului. Acuzații de înșelăciune, datorii imense. Bașca, lichidatorul judiciar al firmei falimentare este fiul unui cunoscut afacerist focșănean care în trecut a fost condamnat pentru un prejudiciu adus Sibarex în anii 2000: Victor Coniac, care în urmă cu doi ani a câștigat la CEDO 2.400 euro daune morale, 3.000 euro taxe și cheltuieli, pe considerentul că „cercetat penal și apoi judecat în lipsă la fond și în apel - a fost condamnat în recurs fără ca Înalta Curte de Casație și Justiție să îl audieze personal sau să examineze alte probe în prezența sa și fără a remedia situația prin retrimiterea cauzei la instanța de apel în vederea unei noi administrari a probelor”.

Până acolo, multă apă a curs însă pe Siret. În 1991 a fost înregistrată la Registrul Comerțului firma pe care o știm acum ca Sibarex, iar ultimul administrator apare Dumitru Fodoreanu. De altfel, Fodoreanu a fost cu câteva întreruperi mai tot timpul la cârma societății. La acest moment, asociați sunt SIF Transilvania SA, VEGA 93 SRL (dacă vă spune ceva acest nume) și Statul Român. Stat care a stat degeaba chiar și când societatea a intrat în declin. Nu că nu s-au investit bani sau că nu s-au făcut măriri de capital. Ba chiar în 2010 s-a plătit o marcă înregistrată: SIBAREX, care este valabilă până în 2020.

Chiar și atunci când societatea a intrat în declin, au fost vremuri în care administratori i-au fost economiști. Nu că au ajutat prea mult, în sens pozitiv. Printre ultimele mențiuni oficiale apare o hotărâre din 2015, când fuseseră numiți în funcția de administrator Lucian Ionescu (Vâlcea), Mircea Răduș (Brașov) și Clement Costel Satală, toți de profesie economiști. Tot în 2015, adunarea generală extraordinară a acționarilor a decis „reducerea capitalului social cu suma de 2.070.142 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți, prin utilizarea sumei de 113.527 lei aflată în soldul contului 1068 - "alte rezerve" și reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 2,50 lei/acțiune la 1,60 lei/acțiune”. Ceva era putred de mult. Anterior, administratori erau alți economiști: Ion Manea și Clement Satală (ambii economiști la SIF Transilvania!) și Corneliu Istrate, cel care coordona o altă muribundă: Vega 93! Declinul, e drept, a venit dintr-o dată:

Cu toate acestea, în 2012 se vorbea de „repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2011”. Nu era mult - 140.155 lei.  Și nu era vorba doar de bani. În acel an se făcuseră și modificări în actul constitutiv al societății:

Remunerația lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 1,25 ori salariul mediu brut, respectiv de 1 salariu mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remunerația lunară cuvenită acestora”, se mai arăta în acte. Nu era de mirare. În 2011, Metex încredințase Sibarex un proiect de investiții cu fonduri europene nerambursabile, bugetul alocat fiind de 153.000 euro, fără TVA. Se așteptau bani mulți, dar ciudat, lucrurile nu stăteau extraordinar. Anterior, în 2010, adunarea generală hotărâse constituirea unor garanții suplimentare în favoarea UniCredit Țiriac Bank, „în vederea rescadențării ratelor la creditele de investiții existente”. Cu toate acestea, pentru 2008 este notat în acte un profit net de 1.102.979 lei, rezerve legale: 64.144 lei, surse proprii de finanțare: 1.038.835 lei.

Dosarul de faliment

În acest moment, Sibarex apare ca fiind exclusă din selecții. Aceasta înseamnă că este sub incidența Legii nr. 85/2014, a falimentului. Sunt o sumedenie de societăți care vor o bucățică din „averea” Sibarex. Ba chiar și unul dintre auditorii financiari ai societății, Constantin Dogaru:

În proces, ultima soluție a fost în octombrie 2017, când s-a dispus „intrarea debitoarei în procedura simplificată a falimentului. În temeiul disp. art.145 alin.2 din Legea 85/2014 desemnează lichidator judiciar CII Coniac Mihai cu un onorariu de 1.500 lei lunar şi onorariu de succes de 5% din sumele atrase la masa credală şi atribuţiile prevăzute de art.64. Dispune dizolvarea societăţii şi ridicarea dreptului de administrare. Dispune ca debitoarea să predea lichidatorului în termen de 30 de zile de la în intrarea în faliment gestiunea averii și lista actelor şi operaţiunilor efectuată după deschiderea procedurii. Dispune notificarea intrării în faliment în condiţiile art.146 din legea 85/2014. Atrage atenţia lichidatorului judiciar asupra disp. art. 86 din Legea 85/2014 şi art.18 din Legea 16/1996. Termen pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor la 12 decembrie 2017”. În acest moment, încă se judecă. 

Numele lichidatorului nu este tocmai necunoscut societății. Mihai Coniac este fiul lui Victor Coniac, fost vicepreședinte al Camerei de Comerț în anii 2000. Coniac a fost la un moment dat unul dintre afaceriștii de succes ai județului, până au intrat procurorii pe fir. În 2006, era condamnat definitiv la ÎCCJ, în dosarul nr. 5240/44/2005 (799/P/2005): „Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea și părțile civile ... și SC Sibarex SA cu sediul în Câmpineanca, împotriva sentinței penale nr. 226 din 13.05.2005 privind pe inculpatul Coniac Victor și în consecință: Desființează în parte sentința penală și în rejudecare: înlătură din sentința penală apelată dispozițiile potrivit cărora: ... s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 6 ani; a fost obligat să se supună măsurilor de supraveghere. Majorează pedeapsa rezultantă stabilită, ca efect al contopirii celor două pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare, de la 3 ani închisoare la 4 ani închisoare. Majorează cuantumului despăgubirilor civile la care inculpatul Coniac Victor a fost obligat către partea civilă SC Sibarex SA Câmpineanca de la 149.554.266 lei la 241.518.717 lei”.

Ce se întâmplase de fapt? „Din materialul probator administrat, activitatea inculpatului, care, în calitatea sa de administrator sau de reprezentant al unor firme, a cumpărat în mod repetat diferite produse pentru plata cărora a emis tot repetat file cec sau bilete la ordin, cunoscând că nu are disponibilul bănesc necesar, în scopul obținerii unui profit pentru sine sau pentru altul, constituie în drept două infracțiuni continuate și calificate de înșelăciune, comise în concurs, asa cum corect au reținut instanțele”. În 2003, când a fost trimis în judecată, Victor Coniac reușise să părăsească țara, astfel încât două faze procesuale - fond și apel s-au judecat în lipsa acestuia. Mai mult decât atât, lui Coniac nu i se putuse comunica „nici învinuirea, nu putea fi ascultat și nici nu i s-a putut prezenta materialul de urmărire penală”. Cu toate acestea, Înalta Curte a reținut că organele penale nu se făceau vinovate de această situație și, așa cum a reținut CEDO 10 ani mai târziu, a mers pe condamnarea acestuia, fără a-l audia nici măcar în recurs, când era deja prezent la proces.

Comentarii

trofin daniela

11.02.2019 16:45

Arhiva societatii sbarex unde se afla?

Adauga comentariu