Ce este și ce anume face un cetățean de onoare al municipiului Focșani

Potrivit Wikipedia, un fel de DOOM fără frontiere, cetățean de onoare este definit ca fiind „un titlu acordat de autoritățile unei localități unei persoane a cărei activitate sau existență este legată în mod deosebit de viața localității sau pentru talentul și servicii deosebite aduse de aceasta localității”. Wikipedia ne mai asigură că pot primi această distincție oameni de cultură, artă, știință și chiar sportivi ori oameni de afaceri.


Acordarea unei asemenea distincții în Focșani se face pe baza unui regulament, act adoptat de consiliul local în urma unei ședințe ordinare ce a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie 2008. Acolo este specificat faptul că „titlul de cetățean de onoare (...) reprezintă cea mai înaltă distincție civică acordată de către Consiliul local al municipiului Focșani”. În prezent, în galeria cetățenilor care au făcut cinste acestei localități se află Profesorul Petre Andrei, actrița Leopoldina Bălănuță, academicianul Valeriu Cotea și dirijorul Marin Constantin.


Titlul se acordă la inițiativa primarului, consilierilor, a persoanelor juridice care desfășoară activitatea în domeniul în care s-a afirmat cel propus și a unui număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a orașului, pe baza unui tabel semnat (tabel care va sta la baza unui proiect de hotărâre). Distincția este netransmisibilă și are valabilitate nedeterminată.


Drepturile cetățeanului de onoare al municipiului Focșani sunt trei: cel de a lua cuvântul la ședințele de plen al consiliului local; de a participa la manifestările organizate de acesta și „dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea consiliului local”. Astea sunt prevăzute la articolul 11.


În regulamentul municipiului Focșani, la articolul 3 se prevede clar că titlul se acordă după caz: în timpul vieții celui în cauză dar și post-mortem. Ceea ce ne bagă într-o ceață profundă, întrucât la articolul 12 este stipulat că „drepturile încetează în următoarele situații: decesul titularului și retragerea titlului”. Mai mult, la articolul 15, regulamentul ne spune că „cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea municipiului Focșani”. Ca să ne înțelegem!


În panteonul personalităților distinse cu titlul de cetățean de onoarea sunt scrise 36 de nume. Cu voia dumneavoastră și la propunerea primarului Cristi Misăilă, cel de al XXXVII - lea care va fi scris cu litere de aur în cartea nemuririi neamului vrâncean va fi cel al profesorului doctor Horia Dumitrescu, personalitate antumă marcantă a județului Vrancea. De altfel, profesorul Horia Dumitrescu s-a dovedit a fi de neînlocuit la cârma Muzeului Vrancei, pe care, cu spiritul său viu și neobosit, l-a condus din 1990 până în zilele noastre, fără răgaz pentru dânsul și pentru alții.


În enorma și inegalabila sa modestie, profesorul doctor Horia Dumitrescu a acceptat să primească acest prinos de recunoștință din partea comunității din care face, încă, parte, cu cinste și onoare. Meritele sale sunt de netăgăduit. De când domnia sa conduce cu înțelepciune Muzeul Vrancei, această instituție s-a înscris pe orbita perpetuum ascendentă a lăcașelor de cultură din țară și mai ales din străinătate, fiind un viu exemplu pentru Luvru, British Museum sau Metropolitan.

 

Adauga comentariu