Bunurile Laminorul, scoase din nou la mezat. Suma de la care pleacă licitația este de peste 8 milioane de euro, dar se acceptă oferte și sub acest preț

Lichidatorul judiciar al societății care deține Laminorul face o nouă încercare de a stinge o parte din datoriile acumulate în timp. CITR Filiala București vinde activul industrial din Focșani, Bulevardul București nr. 80: terenuri 261.539 mp, construcții 58.354 mp, instalații tehnice, mașini, imobilizări, stocuri, mărfuri, materiale și obiecte de inventar, suma vehiculată fiind de 8.172.626 euro fără TVA. Cu toate acestea, organizatorul anunță că „va putea accepta și oferte sub acest preț, dar nu mai jos de 6.640.258 euro. Cu privire la TVA se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției”. Tranzacție care va avea loc pe la finele lunii septembrie, dat fiind că ofertele și documentele de participare la procedura de negociere directă trebuie depuse până pe 24.09.2018, la sediul lichidatorului judiciar - București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, Sector 2.

În ofertă nu se spune mare lucru. Avem o singură prezentare a ceea ce a însemnat cândva Laminorul, atât în engleză, cât și în română. „În anul 2015, societatea avea aproximativ 170 de salariați, cu un regim normal de lucru de 24 de ore/zi, 5 zile/săptămână”.

Însă STG Steel, societatea căreia îi aparține Laminorul, a avut mai mereu probleme financiare și nu a rezistat pe piață decât câțiva ani.

STG Steel a fost înființată în 2012, fiind administrată de cetățeanul italian Dario Bodino. Tot în 2012 a fost înființat și sediul secundar - punct de lucru - în Focșani, bd. București nr. 80. Cinci ani mai târziu, Tribunalul București dispunea intrarea în faliment a STG Steel, prin procedura generală a debitorului. Odată cu această decizie, instanța a ridicat dreptul de administrare al debitorului şi a dispus „dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii”. La această dată, zeci de creditori își așteaptă la rând sumele restante. Printre aceștia, mulți din Focșani: UMO SERV, CUP SA și CUP SALUBRITATE, MUNICIPIUL FOCŞANI, TRANSPORT PUBLIC, SINDICATUL METALURGISTUL FOCŞANI, dar și propriul administrator, Dario Bondino.  

Adauga comentariu