Baroul Vrancea, îngrijorat de egalitatea de gen

În contextul organizării unui eveniment - talk conference, despre egalitatea de gen, Baroul Vrancea „a luat act” și s-a pus pe treabă: a emis o adresă către mai multe instituții din județ, printre care și Inspectoratul Școlar Județean, prin care își exprimă îngrijorarea. Adresa, semnată și parafată de decanul Baroului Vrancea, a fost o surpriză pentru marea majoritate a avocaților. Pentru că mulți dintre ei nici nu au știut că se pune la cale un asemenea demers. Nu s-a discutat în consiliul baroului, nu s-a discutat față în față. Și posibil să își fi dorit la rândul lor să știe dacă ar trebui să fie îngrijorați. Sau măcar întrebați înainte să se semneze în numele tuturor.

E greu de înțeles care e motivul de îngrijorare. Astfel încât ne-am aruncat un ochi pe pagina evenimentului: „Conferința Women Talk o să se desfășoare în această sâmbătă, 24 februarie, începând cu ora 12:30, la Hotelul Unirea Focșani. Conferința Women Talk este un eveniment marca FLEX Alumni Romania, organizat prin alumna Irina Novac, și sponsorizat prin EEFAW Follow-on grants, prin ECA al Departamentului de Stat SUA. Toate opiniile împărtășite în acest eveniment aparțin, exclusiv, speakerilor și nu reprezintă opinia oficială a Departamentului de Stat SUA sau American Councils for International Education”. Până aici, nimic suspect.

Atât, și nimic mai mult. Am citit și adresa baroului. Adresă - mai mult în sens juridic... ca niște concluzii scrise dintr-un proces. O lume paralelă. „În calitatea noastră de persoane implicate în actul de justiție exercitat pe plan local... Văzând creșterea numărului dosarelor în care sunt implicați minori, pe fondul vieții sociale, dar și – cel mai adesea – a lipsei unei ordini firești în viața copiilor. Luând act din presa locală de faptul că se organizează – sub titulatura largă a combaterii discriminării, violenței împotriva femeilor, rolurilor stereotipe de gen (adică femeia și bărbatul nestereotipe fiind cele transgen) – implementarea, în spații publice din oraș, asupra minorilor din județul Vrancea de către activiști de gen a unor acțiuni ce țin de identitatea sexuală/de gen a copiilor, activități ce se încearcă a fi conexe educației școlare.

Față de dispozițiile art 2 alin 2 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat și art 2 alin 1 din Statutul profesiei de avocat, potrivit cu care misiunea profesiei noastre în comunitate este aceea de a promova și apăra drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului. Vă rugăm să asigurați respectarea articolului 29 alin 6 din Constituția României, potrivit cu care părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri educația copiilor minori, ale articolului 14 alin 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care consacră dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice și pedagogice”. Am încheiat citatul.

Personal, anumite susțineri din adresă nu le-am înțeles. Clar a fost doar că noi, părinții, decidem vizavi de copiii noștri. Ceea ce este firesc. Dar, chiar și atunci când semnăm o adresă care îi privește, așa minori cum sunt ei, îi întrebăm ce părere au.

Adauga comentariu