Autoritățile județene refuză să cumpere terenuri amplasate pe un Sit arheologic: „Acestea nu sunt situate într-o zonă de interes a localității și nici nu sunt construibile”

Consiliul Județean Vrancea vrea să spună „NU” când vine vorba despre cumpărarea unor terenuri situate pe Situl arheologic de la Palanca, în punctul „Titilia-Câța”. În acest sens, consilierii județeni trebuie să voteze privind neexercitarea dreptului de preemțiune, însă nu fără ceva documentație în spate. Terenurile în discuție, care aparțin unor persoane fizice, sunt amplasate pe Situl arheologic din Urechești înscris în Lista Monumentelor Istorice ediția 2015, cod LMI VN-I-s-B-06388, datare Epoca Bronzului. Adresele interinstituționale au început să circule după ce proprietarii au anunțat Direcția de Cultură că ar dori să își vândă proprietățile „în baza prevederilor articolului 4, alineat 4 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice”.

Aceasta înseamnă că monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român, prin Ministerul Culturii și Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

În conformitate cu articolul 6, alineat 1 din Ordinul MCC 2118/2007, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea NU își exercită dreptul de preemțiune la vânzarea imobilului aflat în proprietatea dumneavoastră”, a anunțat instituția, care a transmis mai departe oferta către CJ. Chiar dacă autoritățile nu consideră un câștig cumpărarea terenurilor din zona Sitului, aceasta nu înseamnă că proprietarul poate dispune de pământul său după bunul plac. „Orice intervenție asupra imobilului se efectuează numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia. Conform articolului 7 din Ordinul MCC 2118/2007, în cazul neexercitării dreptului de preemțiune, proprietarul are obligația de a stipula expres în contractul de vânzare pe care urmează să-l încheie, calitatea de monument istoric a imobilului și de a comunica cumpărătorului Obligația de folosință a monumentului istoric”, se arată în raportul din spatele proiectului.

Ținând cont de faptul că acestea nu sunt situate într-o zonă de interes a localității și nici nu sunt construibile, administrația județeană nu este interesată să le cumpere”, este răspunsul final al CJ Vrancea. 

Mai multe informații despre acest Sit arheologic nu am găsit pe la vreo instituție de cultură din județ sau de-aiurea, ci în „Inventarul Arheologic al județului Vrancea III” -  sub semnătura Aurora - Emilia Apostu, anume că „sondajul de salvare a fost început în anul 1978 de Victor Bobi şi continuat între anii 1979-1980 în acest punct cât şi la 300 m sud-est de aşezare. Au fost identificate 3 aşezări, una din Epoca neolitică (Cultura Cucuteni A), una din Epoca bronzului şi o aşezare La Tene (Epoca fierului)”.

Adauga comentariu