Anul 2019: peste 14 milioane de lei de la PNDL pentru apa și canalizarea de la Garoafa. Autoritățile dădeau la gata proiectul până în 2016!

Veste bună pentru localnicii din Garoafa, Făurei, Precistanu, Bizighești și Putna Seacă: în câțiva ani vor avea apă și canalizare, grație unor fonduri pompate de Programul Național de Dezvoltare Locală. Sau cel puțin asta se înțelege dintr-o licitație anunțată de Primăria Garoafa, pentru servicii de proiectare și execuție lucrări obiectiv „alimentare cu apă/canalizare vacuumatică, stație de epurare”, contract estimat la 14.293.595 lei fără TVA. În actele din spatele licitației se arată că durata de finalizare a contractului este 26 luni de la emiterea ordinului de începere (2 luni proiectare, 24 luni execuție lucrări), iar garanția de bună execuție este de minim 60 luni.

Dacă trecem peste faptul că în comună primarul e același din 1996 și că suntem în 2019 - iar vrâncenii noștri nu au încă apă și canalizare în gospodării, datele din contract par promițătoare. De fapt nici nu a durat mult, în condițiile în care în Strategia de Dezvoltare a Județului 2014 - 2020 aceste lucrări erau considerate ca și realizate până în 2016!

Bașca, chiar și în Studiul de Fezabilitate se recunoaște că locuitorii din comuna Garoafa și satele arondate nu au văzut niciodată asemenea minuni ca apă curentă sau canalizare. Însă autoritățile locale se preocupă permanent de bunăstarea oamenilor. „Localitățile Garoafa, Bizighești, Putna Seacă, Făurei și Precistanu, nu dețin aceste tipuri de utilități. Cu excepția localității Doaga, care dispune doar de un sistem de alimentare cu apă, celelalte localități componente ale comunei nu dispun de rețele de alimentare cu apă, sau de rețele de canalizare, cu stație de epurare.

... Realizarea unui sistem complet de canalizare cu stație de epurare, a unui sistem complet de alimentare cu apă este absolut necesară, pentru asigurarea infrastructurii minimale din cadrul spațiului rural, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă și menținerea populației în zonă. Comuna Garoafa nu a mai fost beneficiara altor acțiuni de sprijin comunitare, iar localitățile nu au alte investiții similare. Aceste obiective de investiții se încadrează atât în Strategia Județului Vrancea, de Dezvoltare, cât și în Strategia de Dezvoltare Locală (PUG comuna Garoafa etc).

În prezent, alimentarea cu apă a gospodăriilor populației se realizează prin intermediul puțurilor bătute, de diametru mic, sau a forajelor individuale, puține ca număr, amplasate pe străzi, sau în gospodăriile populației. Localitatea nu are sistem centralizat de alimentare cu apă, rețele de canalizare, cu stație de epurare. Descărcarea apelor uzate menajere, în momentul de față, se realizeaza prin infiltrarea acestora în pamânt, iar grupurile sanitare sunt de tip hasna”, sunt câteva dintre aspectele prezentate în SF.

În cazul proiectului amplu finanțat prin PNDL, suma menționată mai sus este fixă și nu prea. În caietul de sarcini se arată totuși că „valoarea estimată a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în devizul general aferent obiectivului de investiții, acestea putând fi accesate, dupa caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului”. Avem totuși un calcul preliminar. Nu de alta, dar să știe și ofertanții ce poate ieși din afacere.

Cu toate acestea, în acte se arată că nu e de joacă. Ofertanții trebuie să facă dovada deținerii „în proprietate sau închiriere” a unui minim de dotări tehnice - adică să scrie și să semneze o declarație în acest sens. Plus că trebuie să facă dovada ca dispun de personal calificat necesar execuției contractului - cu CV-uri anexate și datele de contact ale specialiștilor. „Amplasamentul viitoarei gospodării de apă a localităților Bizighești și Putna Seacă este situat la intrarea în localitatea Bizighești, pe partea dreaptă a DN 2 E85, pe o suprafață de teren având categoria de folosință pășune, extravilan, iar terenul aparține domeniului public al comunei Garoafa... respectiv a localităților Garoafa, Făurei și Precistanu este situat în zona fostului CAP Făurei, iar terenul aparține domeniului public al comunei Garoafa”, se mai arată în SF.

Adauga comentariu