Abateri în valoare de peste 500.000 de lei depistate la Primăria Nistorești în urma auditului Camerei de Conturi Vrancea!

În perioada 10 iunie – 17 iulie 2019, Camera de Conturi Vrancea a executat un audit financiar aspupra conturilor anuale de execuție bugetară pentru anul 2018 la Primăria Nistorești. Potrivit raportului realizat de organele de control, a reieșit că unitatea administrativ teritorială a avut abateri estimate la 507.000 lei.


18.000 de lei au reprezentat abateri la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege. S-a stabilit că datoriile la bugetul local nu au fost încasate și nu s-au luat măsuri de executare silită a datornicilor. De asemenea, în unele cazuri, deși dreptul de a cere executare silită  a fost prescris, creanțele au fost menținute în evidența fiscală.


Organele de control au mai constatat anumite nereguli la modul în care a fost realizat Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al primăriei. Mai mult, administrația locală nu a asigurat acestuia banii necesari pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea și funcționarea.


În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare, auditul depistat neregului pe care le-a estimat la 489.000 de lei. În urma verificărilor a reieșit faptul că primăria nu a inventariat investițiile aflate în curs de execuție pe baza constatării la fața locului, cu tot ce decurge de aici (listele de inventariere pentru fiecare obiect în parte, a valorii și denumirii sale).


Pe lângă acest lucru, organele de control au constatat că primarul nu a emis autorizațiile necesare pentru executarea lucrărilor anumitor construcții. Așadar, „datorită efectelor denaturărilor constatate, situațiile financiare nu au prezentat fidel performanța financiară a entității, în consecință a fost exprimată opinie contrară”, se arată în raportul Camerei de Conturi Vrancea.

 

Adauga comentariu