Abandonul școlar- un fenomen în extindere la nivelul județului Vrancea

Abandonul școlar reprezintă un fenomen îngrijorător extins la nivelul întregii țări, proeminent mai ales în mediul rural. În Vrancea, la finalul semestrului I al anului școlar 2017 – 2018, 363 de elevi au părăsit școala, 43 erau din mediul urban și 320 de la țară. Conform unor analize efectuate de inspectoratul școlar în colaborare cu alte instituții de specialitate, factorul principal care favorizează abandonul școlar este reprezentat de dificultățile materiale din familie. Cu alte cuvinte, sărăcia. De asemenea, un climat familial necorespunzător combinat cu alți factori de natură socială și economică pot duce la abandon școlar. Nu în ultimul rând, un anturaj nociv în rândul căruia copilul se complace poate influența negativ dornța acestuia de a mai merge la școală și poate duce, în final, la abandonarea școlii.

Observațiile specialiștilor arată o creștere alarmantă a numărului de elevi care absentează nejustificat de la școală, fenomen care tinde să se extindă, devenind motiv de îngrijorare pentru toată lumea, de la părinți până la profesori. Absenteismul se face remarcat și în rândul copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. La jumătatea anului în curs, în Vrancea erau 632 de copii cu ambii părinți plecați în străinătate, 1.667 cu un singur părinte plecat la muncă în afara țării și 349 de elevi care erau susținuți financiar de un singur părinte.

Pentru combaterea fenomenelor de abandon școlar și de absenteism, psihopedagogii recomandă „monitorizarea și consilierea permanentă a elevilor aflați în risc de abandon ridicat, păstrarea unei legături permenente cu familiile elevilor cu risc de abandon școlar, prezența permanentă a părințior în viața copiilor, desfășurarea de activități educative și extrașcolare în instituțiile școlare, implementarea de proiecte și programe educaționale pentru prevenirea abandonului școlar (Programul pilot „Masă caldă în școli”, activități de educație remedială – „Școală după școală”, „Adoua șansă” etc.)”, se arată într-un comunicat remis prefecturii de Inspectoratul Școlar Vrancea.

Adauga comentariu