Școala Comercială Superioară de Comerț din Focșani - de la Act Comemorativ la Ordonanță de Adjudecare

Acest lucru s-a petrecut, treptat,  de-a lungul unui secol și are ca subiect principal un monument istoric din Focșani de o importanță indiscutabilă și o frumusețe aparte, care rezistă și azi, impunător dar șubrezit de trecerea anilor.  


La numărul  poștal 17, pe strada Cotesti, a fost pusă piatra de temelie a fostei Școli Comerciale Superioare de Comerț, un fel de Colegiu Economic de azi, la inițiativa fostului președinte al Camerei de Comerț, un anume V. Antonescu, împreună cu toți membrii Camerei, în prezența a trei miniștri de la București, precum și a tuturor oamenilor politici din județ, directori de instituții școlare și bănci de credit și, nu în ultimul rând, în fața tuturor oficialităților administrației publice locale și județene.

Clădirea ce se dorea înălțată avea la bază planurile arhitectului Simion Vasilescu, diriginte de șantier a fost tot el, împreună cu F. Hamel, iar arhitect constructor a fost desemnat Mihail Goilav. Fondurile bănești au fost adunate de Camera de Comerț de la toți oamenii bogați din oraș și județ și, cu această ocazie, s-a consemnat că „În amintirea de veci a acestei așezări culturale s-a alcătuit acest act comemorativ în trei exemplare, din care unul s-a așezat la temelia acestui lăcaș, al doilea s-a încredințat Direcțiunei Școalei Elementare de Comerț din Focsani și al treilea se va păstra la Camera de Comerț și Industrie Focșani”.

Așadar, la 26 iulie 1925, în al 11-lea an de domnie glorioasă a Majestății Sale Regelui Ferdinand I, fiind la cârma țării ca președinte al Consiliului de Miniștri, Ion I. C. Brătianu, s-a început construirea sediului respectivei școli. Terenul pe care trebuia ridicat acest edificiu a provenit dintr-o donație a Primăriei Focșani și, mulțumită instanțelor locale, arhiva în care se poate regăsi  un exemplar al acestei donații a fost predată Serviciului Județean Vrancea al Arhivelor Naționale în urmă cu un deceniu.

În conținutul acestui document autentic este vorba de transferul a 4.583 mp în scopul clădirii școlii comerciale sub rezerva ratificării ulterioare prin Înalt Decret Regal. Jurnalul Consiliului de Miniștri care a stat la baza donației a fost înregistrat la 24 mai 1924 și a fost semnat printre alții și de Ion I. C. Brătianu , I. G. Duca, Vintilă Brătianu etc.


Construcția în cauză a început în 1925 și a fost finalizată, în stadiul provizoriu, în anul 1928, iar la gata în 1929. A rezultat o arie construită desfășurată de 1.400 de mp, adică un edificiu enorm care avea un singur păcat, ca și Liceul Unirea, anume acela că ambele bijuterii au fost așezate mult în afara zonei centrale a orașului, deci mai puțin expuse privirilor trecătorilor și admirate în mai mica măsură, cu toate că arhitectura și dimensiunile lor parcă ar fi meritat mai multă atenție.

După reforma învățământului din 1948, acestă unitate de învățământ comercial s-a desființat, iar sediul a rămas disponibil, fiind deschisă aici așa numita Casă specială pentru orfanii din întreaga regiune și alte persoane aflate în nevoi. După alți câțiva ani, clădirea a ajuns prin transfer, spre folosință, la fosta Întreprindere de Producţie Industrială şi Prestări Servicii pe scurt IJPIPS de unde s-a decis și finalul poveștii de față.


Trecută prin colții tranziției, întreprinderea, chiar și reorganizată, s-a prăbușit, iar monumentul despre care vorbim este scos la cea mai ingrată, dar legală acțiune juridică: executare silită și licitație, la un preț de vreo 300. 000 de euro, cu mari șanse pentru adjudecatar și destul ghinion pentru debitor și creditori ca suma sa scadă până pe la vreo 200 000 de euro, de unde și zvonul că s-ar putea să fie achiziționată de cineva pentru a amenaja aici un spital sau ceva de acest gen dar acest lucru trebuie tratat cu rezervă fiind doar o informație neconfirmată.


În concluzie, e bine dacă se va întâmpla și așa, dar și mai bine ar fi dacă Statul ar cumpăra-o pentru că suma la care este posibil să se ajungă nu este una colosală și nici nu depășește alte cheltuieli pe care uneori autoritățile le mai dispun pentru diferite evenimente.


În prezent, chiar și în Focșani, se tranzacționează apartamente, fie ele și de lux, cu prețuri ce se apropie de 100.000 de euro, așa că, să plătesti prețul a două - trei apartamente pentru 1.400 de mp construcție și aproximativ 4.000 de mp teren disponibil, și un copil poate aprecia dacă este sau nu o afacere bună.

 

Florin Dîrdală - Arhivele Naționale Vrancea

Adauga comentariu